עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין בלרוס

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין בלרוס

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין בלרוס

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של בלרוס בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון (רכוש)

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של בלרוס, ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה על הון (רכוש), הסכימו לאמור:

סעיף 1 - תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2 - המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון (רכוש), המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה על הון (רכוש) ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה, או על סך כל ההון (רכוש), או על רכיבים של ההכנסה או ההון (רכוש), לרבות מיסים על רווחים מהעברת רכוש מכל סוג, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים (רכוש).

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בישראל:

1. מיסים המוטלים בהתאם לפקודת מס ההכנסה והחוקים הנלווים אליה;

2. מיסים המוטלים על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

3. מיסים המוטלים על מקרקעין בהתאם לחוק מס רכוש;

4. המס המוטל בהתאם לחוק מס מעסיקים.

(להלן: "מס ישראלי");

(ב) בבלרוס:

1. המס על הכנסה ורווחים של מיזמים, תאגידים, ארגונים;

2. מס ההכנסה על יחידים;

3. המס על מקרקעין;

4. מס הקרקע.

(להלן: "מס בלרוסי").

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המיסים של כל אחת מהן.

סעיף 3 - הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם ישראל או בלרוס, לפי ההקשר;

(ב) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ג) המונח "חברה " פירושו כל יישות משפטית הנחשבת כגוף נפרד לצרכי מס;

(ד) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ה) המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה, כלי טיס או כלי רכב יבשתי המופעלים על ידי מיזם של מדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה או כלי הטיס או כלי הרכב היבשתי מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

(ו) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

1. בישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

2. בבלרוס, הוועדה הממלכתית למיסים או נציגה המוסמך.

2. (א) ביחס להחלת האמנה על ידי מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר. למשמעות המונח לפי דיני המיסים של אותה מדינה תהיה עדיפות על פני משמעות המונח האמור בתחומים אחרים של החוק באותה מדינה.

(ב) אם כתוצאה מהוראות תת-ס"ק א', משמעות המונח לפי דיני מדינה מתקשרת שונה ממשמעות אותו מונח לפי דיני המדינה המתקשרת האחרת, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להסכים על משמעות משותפת למונח זה.

סעיף 4 - תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר חייב במס באותה מדינה לפי דיניה מטעמי מקום מושב, מקום מגורים, מקום ניהול, מקום התאגדות או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם כלשהו החייב במס באותה מדינה רק בזיקה להכנסה ממקורות מדינה או מהון (רכוש) שמקומו שם.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו כתושב המדינה שבה יש לו בית קבע;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם כל אחת מהמדינות רואה בו אזרח שלה, או אם אין הוא אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הוא תושב שתי מדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלו, יישבו הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית. למטרות סעיף זה, "ניהול ממשי" - בין היתר, המקום שבו מתקיימת קבלת ההחלטות בדרג הגבוה ביותר על קווי מדיניות חשובים החיוניים לניהול החברה , המקום הממלא תפקיד מוביל בניהול החברה מנקודת מבט כלכלית.

4. המונח "תושב מדינה מתקשרת" יכלול את המדינה ואת רשויותיה המקומיות.

סעיף 5 - מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. כן כולל המונח "מוסד קבע":

(א) אתר בנייה או פרוייקט בנייה או התקנה, אבל רק מקום שאתר או פרוייקט כאמור נמשכים לתקופה של יותר משנים עשר חודשים;

(ב) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ או ניהול, על ידי מיזם באמצעות שכירים או כוח אדם אחר שהעסיק המיזם למטרה זו, אך רק מקום שפעילויות מסוג זה נמשכות (לגבי אותו פרוייקט או פרוייקט קשור) בתוך המדינה לתקופה או לתקופות באורך כולל של יותר משישה חודשים בתוך כל תקופה של 12 חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) השימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע למטרות רכישת טובין או סחורה, או איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזרת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, הספקת מידע, מחקר מדעי או למטרת פעילות אחרת כלשהי, שטיבה הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 7 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת, סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, אותו מיזם יראה כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מבצע בשם המיזם, אלא אם פעילויותיו של האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, ואשר לו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, חברת ביטוח שהיא תושבת מדינה מתקשרת תיראה כאילו יש לה מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת מקום שהיא מבטחת סיכונים באותה מדינה אחרת באמצעות נציג שאינו מתווך או סוכן הנזכר בס"ק 7.

7. מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

8. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת או נשלטת על ידי חברה כזו, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6 - הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהיה משמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים; ספינות, כלי טיס וכלי רכב יבשתיים לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר, מהשכרה או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7 - רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותרו כניכויים ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, אין בס"ק 2 דבר שימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שתביא לתוצאה התואמת את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קונה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8 - תחבורה בינלאומית

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות, כלי טיס או כלי רכב יבשתיים בתחבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. הכנסה שמפיק המיזם מהשכרה של ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה הבינלאומית, או מהשימוש, האחזקה בו ההשכרה של מכולות המופעלות בתחבורה בינלאומית (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור להובלת המכולות האמורות), תהיה חייבת במס רק באותה מדינה אם ההכנסה האמורה נלווית לרווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס של המיזם בתחבורה בינלאומית.

2. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9 - מיזמים משולבים

1. מקום:

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו (רכושו), או

(ב) שאותם בני אדם שמשתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם (רכושם),

ובכל אחד משני המקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל רווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחים של אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חוייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים, כאשר היא רואה את אותה התאמה כמוצדקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10 - דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים.

הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנד" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה שרואים בה חלוקה לפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 2 לסעיף זה לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם כאשר הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11 - ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף הוראות ס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת, ומשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת בקשר למכירה באשראי של ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו, או להלוואה מכל סוג שמעניק בנק, ניתן לחייב במס במדינה הנזכרת ראשונה ובהתאם לדיני אותה מדינה, אבל אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

4. על אף הוראות ס"ק 2 ו-3, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת למדינה המתקשרת האחרת, לרשות מקומית שלה או לבנק המרכזי (הלאומי) של אותה מדינה אחרת.

5. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרת סעיף זה. המונח "ריבית" לא יכלול כל פריט הכנסה הנחשב לדיבידנד לפי הוראות סעיף 10.

6. הוראות סעיפים קטנים 2, 3 ו-4 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע, במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב אחר של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. מקום שמחמת היחסים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס אל תביעת החוב שעליו הוא משולם, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 12 - תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לדיני אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים מקום שהתמלוגים כאמור מהווים תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד השימוש או הזכות לשימוש בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (למעט סרטי קולנוע), או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי או בכלי רכב יבשתיים.

(ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של כל התמלוגים האחרים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד השימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי או בעד השימוש, או הזכות לשימוש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי או בכלי רכב יבשתיים.

4. הוראות ס"ק 2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחים התמלוגים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, וזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב אחר של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת היחסים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו.

סעיף 13 - רווחים מהעברת רכוש (רווחי הון)

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת רכוש - שאינו מקרקעין - המהווה חלק מהעסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה מתקשרת האחרת, או מהעברת רכוש - שאינו מקרקעין - הקשור לבסיס קבוע, העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות, כלי טיס או כלי רכב יבשתיים המופעלים בתחבורה בינלאומית או רכוש - שאינו מקרקעין - הנוגע להפעלת ספינות, כלי טיס או כלי רכב יבשתיים כאמור, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. רווחים מהעברת מניות או זכויות בחברה או בגוף משפטי, אשר 50 אחוזים או יותר מנכסיהם, במישרין או באמצעות אינטרפוזיציה של חברה אחת או יותר או גוף משפטי אחר או יותר, מורכבים ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, או מזכויות הקשורות במקרקעין כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

5. רווחים מהעברת מניות או זכויות אחרות שאינן אלה הנזכרות בס"ק 4 לסעיף זה בחברה או בגוף משפטי אחר שהם תושבי מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת בכל אחת מהנסיבות הבאות:

(א) אם מקבל הרווח מעביר 10 אחוזים או יותר מהון החברה או הגוף המשפטי, או

(ב) אם מקבל הרווח מעביר פחות מ-10 אחוזים, אבל החזיק בזמן ההעברה או בכל מועד במשך תקופת 12 החודשים שקדמה להעברה 10 אחוזים או יותר מהון החברה או הגוף המשפטי.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בס"ק 1, 2, 3, 4 ו-5, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14 - שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק יחיד שהינו תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם יש לו בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת העומד לרשותו באופן סדיר למטרות ביצוע שירותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב את ההכנסה במס במדינה האחרת, אולם רק את החלק ממנה שניתן לייחס לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

3. למטרות אמנה זו, המונח "בסיס קבוע" פירושו מקום קבוע כגון משרד או חדר, שדרכו מתבצעת באופן מלא או חלקי פעילותו של אדם המבצע שירותים אישיים של עצמאי.

סעיף 15 - שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 ו-19, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול כאמור, שנתקבל תמורתה, באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים מצטברים בכל תקופה של 12 חודשים; וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

סעיף 16 - שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17 - אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14
ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

סעיף 18 - קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות, אנונות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

סעיף 19 - שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת ליחיד בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, ניתן לחייב במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

1. אזרחה של אותה מדינה; או

2. לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, או מתוך קרנות שנוצרו על ידה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, קיצבה כזו תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת.

סעיף 20 - סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים שהינו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה, מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21 - הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, ממקור כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף
6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

סעיף 22 - הון (רכוש)

1. הון (רכוש) המורכב ממקרקעין המאוזכרים בסעיף 6(2) שבבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.

2. הון (רכוש) המורכב מרכוש - שאינו מקרקעין - המהווה חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או רכוש - שאינו מקרקעין - השייך לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

3. הון (רכוש) המורכב מספינות, כלי טיס וכלי רכב יבשתיים שבבעלות מיזם של מדינה מתקשרת, המופעלים בתחבורה בינלאומית, ורכוש - שאינו מקרקעין - השייך להפעלתם של הספינות, כלי הטיס או כלי הרכב היבשתיים האמורים, יהיה חייב במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. כל המרכיבים האחרים של הון (רכוש) של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

סעיף 23 - הגבלת הטבות

רשות מוסמכת של מדינה מתקשרת רשאית, לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת הטבות אלו מהווה ניצול לרעה של האמנה לאור מטרותיה.

סעיף 24 - מניעת מסי כפל

1. בישראל, בכפוף לדיני ישראל בדבר זקיפת מס המשתלם בכל מדינה שמחוץ לישראל כזיכוי נגד מס ישראלי (אשר לא יפגע בעקרון הכללי הכלול בס"ק זה), מס בלרוסי ששולם על הכנסה שהופקה בבלרוס או על הון (רכוש) שמקומו בבלרוס ייזקף כזיכוי כנגד מס ישראלי המשתלם על אותה הכנסה או הון (רכוש). אולם הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הישראלי, כיחס שבין ההכנסה ממקורות בבלרוס או ההון (רכוש) שמקומם בבלרוס לבין כלל ההכנסה או ההון (רכוש) הכפופים למס ישראלי.

2. במקרה של בלרוס, יבוטלו מסי כפל כלהלן:

מקום שתושב של בלרוס מפיק הכנסה (רווחים) או הוא בעלי הון (רכוש) אשר, בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייב במס בישראל, בלרוס תתיר:

(א) בניכוי המס על ההכנסה (רווחים) של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה (רווחים) המשולם בישראל;

(ב) בניכוי מהמס על המקרקעין של אותו תושב, סכום השווה למס על מקרקעין המשולם בישראל.

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה (רווחים) או מס ההון (רכוש), כפי שחושב לפני מתן הזיכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה (רווחים) או ההון (רכוש) שניתן לחייב במס בישראל.

סעיף 25 - אי הפליה

1. יחידים בעלי אזרחות של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שיחידים בעלי אזרחות של אותה מדינה אחרת, באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות, כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבים של המדינה המתקשרת האחרת הקצבות, הקלות והנחות אישיות כלשהן למטרות מס מטעמי מעמד אזרחי או אחריות משפחתית שהיא מעניקה לתושביה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(8), או סעיף 12(6) של אמנה זו, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, למטרות קביעת ההון (הרכוש) החייב במס של אותו מיזם, יהיה ניתן לניכוי לפי אותם תנאים כאילו הובטח בחוזה לתושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונם (רכושם) נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 26 - נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר סעיף 25(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים. כאשר נראה כי מומלץ, על מנת להגיע להסכם, לקיים חילופי דעות בעל פה, חילופין כאמור יכולים להתקיים באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27 - חילופי מידע

1. הרשויות המוסכמות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של הדינים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן זהה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות כאמור ישתמשו בידיעות האמורות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי.

סעיף 28 - חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגויות קונסולריות לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29 - כניסה לתוקף

1. המדינות המתקשרות תודענה זו לזו על כי הנהלים הפנימיים לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.

2. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלת המאוחרת מבין ההודעות הנזכרות בס"ק 1, והוראותיה יחולו:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על הכנסה שנצמחה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או לאחר יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל תקופת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או לאחר יום זה.

סעיף 30 - סיום

1. אמנה זו תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל, אולם אחרי פרק זמן של חמש שנות קלנדריות מתאריך כניסתה של אמנה זו לתוקף, כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום, על ידי מסירת הודעה על סיום בצינורות הדיפלומטיים לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנה קלנדרית.

2. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על הכנסה שנצמחה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או לאחר יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה
ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או לאחר יום זה.

ולראיה החתומים מטה, שהוסכמו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה בירושלים ביום 11 בחודש אפריל, 2000, שהינו יום ו' בחודש ניסן, התש"ס, בשני עותקי מקור, בשפות עברית, בלרוסית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

_________________________         _________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                     בשם ממשלת הרפובליקה של בלרוס

האמנה נחתמה ביום 11.4.2000, אך טרם אושררה וטרם נכנסה לתוקף.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner