עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הודו

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין הודו

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הודו

מיסוי בינלאומי- אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של הודו בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של הודו, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת, יחידות משנה מדיניות שלה או רשויות מקומיות שלה, ולגבי מיסים על הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על מרכיבי הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בהודו: (1) מס ההכנסה, לרבות כל תוספת עליו;

(2) מס על רכוש,

(להלן - "מס הודי");

(ב) בישראל: (1) מס ההכנסה;

(2) מס החברות;

(3) מס רווחי הון;

(4) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין בהתאם לחוק מס שבח מקרקעין; וכן

(5) מיסים המוטלים על מקרקעין בהתאם לחוק מס רכוש.

(להלן - "מס ישראלי").

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "הודו"פירושו שטח ארצה של הודו, ולרבות הים הטריטוריאלי והתחום האווירי שמעליו, וכן כל אזור ימי אחר שעליו יש להודו זכויות ריבוניות, זכויות וסמכויות שיפוט אחרות, בהתאם לחוק ההודי ובהתאם למשפט הבינלאומי, לרבות אמנת האו"מ בדבר משפט הים;

(ב) המונח "ישראל"פירושו מדינת ישראל, ובשימושו הגיאוגרפי, פירושו שטח הארץ והים הטריטוריאלי שעליהם יש למדינת ישראל ריבונות וסמכות שיפוט, וכן המדף היבשתי, האזור הכלכלי הבלעדי ואותו חלק מקרקעית הים ומתת-הקרקע שמתחת לים שעליהם יש לה זכויות ריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי;

(ג) המונח "אדם"כולל יחיד, חברה , חבר בני אדם וכל גוף אחר שרואים בו יחידה חייבת במס לפי דיני המיסוי שבתוקף בכל אחת מהמדינות המתקשרות;

(ד) המונח "חברה "פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ה) המונחים "מדינה מתקשרת"ו"המדינה המתקשרת האחרת"פירושם הרפובליקה של הודו או מדינת ישראל, לפי ההקשר;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת"ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ז) המונח "תעבורה בינלאומית"פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס שמפעיל מיזם שהוא תושב מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

(ח) המונח "רשות מוסמכת"פירושו:

(1) בהודו:הממשל המרכזי במשרד האוצר (אגף ההכנסות) או נציגו המוסמך;

(2) בישראל:משרד האוצר או נציגו המוסמך.

(ט) המונח "אזרח"פירושו:

(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים שבתוקף במדינה מתקשרת.

(י) המונח "שנת כספים"פירושו:

(1) בהודו, תקופת שנים עשר החודשים המתחילה ב-1 באפריל;

(2) בישראל, תקופת שנים עשר החודשים המתחילה ב-1 בינואר.

(יא) המונח "מס"פירושו מס הודי או מס ישראלי, לפי ההקשר, אך הוא לא יכלול סכום המשתלם עקב אי תשלום או תשלום בחסר של מיסים שעליהם חלה אמנה זו, או תשלום המהווה קנס המוטל ביחס למיסים אלה.

2. (א) ביחס להחלת האמנה ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שאינו מוגדר בה יהיה, אלא אם מתבקש אחרת מן ההקשר, בעל המשמעות שיש לו לפי חוקי אותה מדינה בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם.

(ב) אם כתוצאה מהחלת תת-ס"ק (א), משמעות מונח לפי דיני מדינה מתקשרת שונה ממשמעות המונח לפי דיני המדינה המתקשרת האחרת, או אם משמעות המונח האמור אינה נוחה להגדרה לפי חוקי אחת המדינות המתקשרות, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להסכים על משמעות משותפת לאותו מונח.

(ג) אם, במקרה מסוים, החלת האמנה אינה מונעת מסי כפל מפני שלמדינות המתקשרות יש כללים שונים בנוגע למקורו של סוג ההכנסה שבו מדובר, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להגיע להסכמה לגבי מקור ההכנסה במקרה המסוים על מנת לבטל את מסי הכפל.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת"פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר שטיבו דומה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שב לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי שלו, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע"פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, באופן מלא או חלקי.

2. המונח "מוסד קבע"כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. אתר בנייהאו פרוייקט בנייה או הרכבה או פעילויות פיקוח הקשורות אליהם מהווים מוסד קבע רק אם האתר, הפרוייקט או הפעילות האמורים נמשכים יותר משישה חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות אחסנה, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם, וביחסיהם המסחריים והפיננסיים עם המיזם לא הוסכמו או הוטלו תנאים השונים מאלה המוסכמים, בדרך כלל, בין בני אדם עצמאיים.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת היא בעלת שליטה בחברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס גם באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, אין בס"ק 2 דבר שימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת ייחוס מקובלת כאמור; ואולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הכלולים בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, הרווחים שיש לייחס למוסד קבע ייקבעו בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יושפעו הוראות סעיפים אלה מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואווירית

1. רווחים מהפעלת ספינות וכלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה המיזם הוא תושב.

2. המונח "רווחים"יכלול הכנסה שמפיק המיזם מהשכרת ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית. המונח האמור יכלול גם הכנסה שמפיק המיזם משימוש, אחזקה או השכרה של מכולות המופעלות בתעבורה בינלאומית (לרבות נגררות, אסדות וציוד קשור אחר להובלת המכולות האמורות), אם ההכנסה האמורה נובעת מרווחיו של המיזם מהפעלת הספינות וכלי הטיס בתעבורה בינלאומית.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

4. למטרות סעיף זה, ריבית על כספים הקשורים להפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית ייראו כהכנסה או כרווחים מהפעלת הספינות או כלי הטיס האמורים והוראות סעיף 11 לא יחולו ביחס לריבית כאמור.

5. המונח "הפעלת ספינות וכלי טיס"יהיה פירושו עסק של הובלה בספינה או בדרך האוויר של נוסעים, דואר, בעלי חיים או טובין שמובילים הבעלים או החוכרים או השוכרים של ספינות וכלי טיס, לרבות מכירת כרטיסים להובלה האמורה מטעם מיזמים אחרים, החכרה מזדמנת של ספינות וכלי טיס, וכל פעילות אחרת הקשורה ישירות להובלה האמורה.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה בהונם,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים, אבל בגלל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים מקום שאותה מדינה אחרת רואה את ההתאמה כמוצדקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

ס"ק זה לא ישפיע על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופה לאותו יחס לעניין מיסוי כמו הכנסה ממניות לפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שהחברה המבצעת את החלוקה היא תושבתה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 15, הכול לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים שמשלמת החברה , אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על הרווחים הבלתי מחולקים של החברה , גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת ומשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה מתקשרת אחרת, אם הריבית משתלמת ביחס:

(א) לאיגרת חוב, שטר חוב או התחייבות דומה אחרת של ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה; או

(ב) להלוואה שנתן, מימן מחדש, ערב לה או ביטח, או לאשראי שהעניק, מימן מחדש, ערב לו או ביטח -

1. במקרה של הודו, ה"רזרב בנק" של הודו.

2. במקרה של ישראל, בנק ישראל, או

3. גופים ממשלתיים או מוסדות מלווים אחרים כפי שיפורטו ויוסכמו בחילופי איגרות בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

4. המונח "ריבית"בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, איגרות חוב או שטרי חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1, 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם בה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 15, הכול לפי העניין.

6. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם מקום שלאדם המשלם את הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, יש מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה המתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, סכום הריבית, בהתחשב בתביעת החוב שעליה הוא שולם, עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה, יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אבל אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים"בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי באותו מוסד קבע או באותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 15, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם את התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: תשלומים בעד שירותים טכניים

1. תשלומים בעד שירותים טכניים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תשלומים בעד שירותים טכניים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אבל אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתשלומים בעד שירותים טכניים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התשלומים בעד שירותים טכניים.

3. המונח "תשלומים בעד שירותים טכניים"בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בתמורה לשירותים בעלי אופי ניהולי, טכני או ייעוצי, לרבות מתן שירותים ע"י כוח אדם טכני או אחר, אך לא כולל תשלומים בעד שירותים המאוזכרים בסעיף 16 לאמנה זו.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתשלומים בעד שירותים טכניים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התשלומים בעד שירותים טכניים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש או ההסכם שבזיקה אליהם משתלמים התשלומים בעד שירותים טכניים קשורים באופן ממשי באותו מוסד קבע או באותו בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 15, הכול לפי העניין.

5. יראו תשלומים בעד שירותים טכניים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר השירותים ניתנים באותה מדינה עצמה, והמשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם את התשלומים בעד שירותים טכניים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התשלומים בעד שירותים טכניים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התשלומים בעד שירותים טכניים, יראו את התשלומים בעד שירותים טכניים האמורים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, סכום התשלומים בעד שירותים טכניים עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

7. הוראות ס"ק 1 עד 6 לסעיף זה לא יחולו על תשלומים הקשורים לשירותים הנזכרים להלן:

1. שירותים נלווים הקשורים באופן בלתי נפרד ומהותי למכירת רכוש;

2. שירותים נלווים להשכרת ספינות, כלי טיס, מכולות או ציוד אחר המשמש בקשר להפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית;

3. הוראה במוסד חינוכי או על ידי מוסד חינוכי;

4. שירותים לשימוש אישי של היחיד או היחידים המבצעים את התשלומים; או

5. שירותים מקצועיים כמוגדר בסעיף 15.

סעיף 14: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב מדינת מתקשרת מהעברת מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם המיזם כולו) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה המיזם הוא תושב.

4. רווחים מהעברת מניות או זכויות דומות שהן מניות בחברה , שנכסיה מורכבים בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה. רווחים מהעברת זכות בשותפות, נאמנות או עיזבון, שנכסיהם מורכבים בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה.

5. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממכירה, החלפה או סילוק בדרך אחרת, ישירה או עקיפה, של מניות שאינן אלה המאוזכרות בס"ק 4, או זכויות דומות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה אחרת.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בס"ק 1 עד 5, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 15: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, חוץ מאשר בנסיבות הבאות, שבהן ניתן לחייב הכנסה כזו במס גם במדינה המתקשרת האחרת:

(א) אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע באותה מדינה אחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו;במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק אותו חלק מההכנסה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע; או

(ב) אם שהייתו באותה מדינה אחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד ביותר מ-183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת שבה מדובר; במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה אחרת.

2. המונח "שירותים מקצועיים"כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, מנתחים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 16: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 17, 19, 20 ו-21, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים, המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים הנוגעת לדבר; וכן

(ב) הגמול משתלם בידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה המיזם הוא תושב.

סעיף 17: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס גם באותה מדינה אחרת.

סעיף 18: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 15 ו-16, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לבדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 15 ו-16, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. על אף הוראות ס"ק 1, הכנסה שהפיק בדרן או ספורטאי שהוא תושב מדינה מתקשרת מפעילויותיו האישיות בתור שכזה המבוצעות במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, אם פעילויות אלה במדינה האחרת מקבלות תמיכה מלאה או מהותית מכספי ציבור של המדינה הנזכרת ראשונה, לרבות כל אחת מיחידות המשנה המדיניות שלה או מרשויותיה המקומיות.

4. על אף הוראות ס"ק 2 וסעיפים 7, 15 ו-16, מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שביצע בדרן או ספורטאי בתור שכזה במדינה מתקשרת נצמחה לא לבדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס רק במדינה המתקשרת האחרת, אם אותו אדם אחר מקבל תמיכה מלאה או מהותית מכספי ציבור של אותה מדינה אחרת, לרבות כל אחת מיחידות המשנה המדיניות שלה או מרשויותיה המקומיות.

סעיף 19: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 20(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב מדינה מתקשרת בגין עבודה בעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 20: שירות ציבורי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב גמול כאמור במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב של אותה מדינה אשר:

1. הוא אזרח של אותה מדינה; או

2. לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת ליחיד בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, קיצבה כאמור תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 16, 17, ו-19 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 21: פרופסורים, מורים וסטודנטים

1. גמול שמקבל תמורת השכלה או מחקר מדעי יחיד אשר הינו או היה מיד לפני אותו ביקור תושב המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה למטרות עריכת מחקר מדעי או הוראה במוסד חינוכי, יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת ראשונה. פטור זה יוענק לתקופה שלא תעלה על שנתיים מהתאריך שבו נכנס המורה או החוקר בראשונה למדינה הנזכרת ראשונה לשם עיסוק במחקר מדעי או בהוראה. סעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר אם המחקר האמור נערך לא לטובת הציבור, אלא בעיקר לטובתם הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.

2. (א) סטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה, תשלומים שהוא מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה הנזכרת ראשונה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

(ב) תשלומים שסטודנט או חניך בעסק כאמור מקבל כגמול תמורת תעסוקה במדינה הנזכרת ראשונה, בסכום שאינו עולה על הסך המקביל ל-3,000 דולרים של ארה"ב של המדינה הנזכרת ראשונה במשך שנת כספים כלשהי, יהיו פטורים ממס באותה מדינה הנזכרת ראשונה.

ההטבות לפי ס"ק זה תוענקנה רק לפרק זמן ככל שיהיה סביר או דרוש כמקובל להשלמת או החינוך או ההכשרה שהוחל בהם, אך בשום מקרה לא ייהנה יחיד מההטבות לפי ס"ק זה במשך יותר משלוש שנים רצופות מתאריך הגעתו הראשונה לאותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 22: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה, שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 15, לפי העניין.

3. על אף הוראות ס"ק 1, כל זכייה בהגרלות, בתשבצים, במירוצים, לרבות מירוצי סוסים, משחקי קלפים ומשחקים אחרים מכל צורה או סוג, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת.

סעיף 23: הון

1. הון המיוצג ע"י מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שבבעלותו של תושב מדינה מתקשרת ונמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.

2. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מהרכוש העסקי של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת למטרות ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייב במס גם באותה מדינה אחרת.

3. הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית, וע"י מטלטלין הקשורים להפעלתם של הספינות וכלי הטיס האמורים, ניתן יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה המיזם הוא תושב.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

סעיף 24: מניעת מסי כפל

1. בכפוף לדיני ישראל, כפי שהם בתוקף מעת לעת, בדבר התרת מס המשתלם במדינה שאיננה ישראל כזיכוי נגד מס ישראלי (אשר לא ישפיעו על ההוראה הכללית הכלולה בס"ק זה), מס הודי ששולם ביחס להכנסה שהופקה בהודו או ביחס להון המצוי בהודו, יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי שיש לשלמו ביחס לאותם הכנסה או הון. אולם הזיכוי לא יעלה על אותו חלק מהמס הישראלי, כיחס שבין ההכנסה או ההון ממקורות בהודו לבין סך כל ההכנסה או ההון הכפופה למס ישראלי.

2. מקום שתושב הודו מפיק הכנסה או הינו בעל הון, אשר בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייבם במס בישראל, הודו תתיר:

(א) כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בישראל,

בין ששולם במישרין ובין בדרך של ניכוי.

(ב) כניכוי מהמס על הונו של אותו תושב, סכום השווה למס על ההון ששולם בישראל.

אולם הניכוי האמור לא יעלה בשום מקרה על אותו חלק של מס ההכנסה או המס על ההון, כפי שחושבו לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחסו, לפי המקרה, להכנסה או להון שניתן לחייב במס בישראל.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה, מקום שתושב של מדינה מתקשרת מפיק הכנסה בצורה דיבידנדים על מניות בחברות שהן תושבות המדינה המתקשרת האחרת, תתיר המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה זיכוי של 15 אחוז מהסכום ברוטו של הדיבידנד האמור מהמס שיש לשלם.

4. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה, מקום שתושב של מדינה מתקשרת מפיק הכנסה בצורה ריבית ממקורות כלשהם במדינה המתקשרת האחרת, תתיר המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה זיכוי של 10 אחוז מהסכום ברוטו של הריבית האמורה, מהמס שיש לשלם.

5. מקום שבהתאם להוראה כלשהי של האמנה, ההכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת או ההון שבבעלותו, פטורים ממס באותה מדינה, המדינה האמורה רשאית בכל זאת, בחישוב סכום המס על שאר ההכנסה או ההון של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה או ההון הפטורים ממס.

סעיף 25: אי-הפליה

1. אזרחים של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסוי או לכל דרישה הקשורה למיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות קשורות למיסוי שאזרחים של אותה מדינה אחרת כפופים או עלולים להיות כפופים להם. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמונעת ממדינה מתקשרת להטיל על רווחי מוסד קבע שיש לחברה של המדינה המתקשרת האחרת במדינה הנזכרת ראשונה שיעור מס שהוא גבוה יותר מזה המוטל על רווחי חברה דומה של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, וגם לא כעומדת בסתירה להוראת סעיף 7(3) לאמנה זו.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(7), סעיף ;12(6) או סעיף 13(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיה, לעניין קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, ניתן לניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונם נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות במיסוי, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 25(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במטרה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק המתעוררים ביחס לפירוש האמנה או ליישומה. כן הן רשאיות להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכמה כמובנה בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה כי רצוי לנהל משא-ומתן בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים משא-ומתן כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע (לרבות מסמכים), ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה, בעיקר במניעת הונאה או התחמקות מהמיסים האמורים. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותו כסודי באופן דומה למידע שהושג לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים בשונה מן הדינים והנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים יעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. כל מדינה מתקשרת תודיע למדינה המתקשרת האחרת, בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, שהדרישות החוקתיות לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף במועד שבו ניתנה האחרונה מבין ההודעות המאוזכרות בס"ק 1 ויהיה לה תוקף:

(א) ברפובליקה של הודו:

(1) במקרה של מיסים המנוכים במקור, על דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ותשלומים בעד שירותים טכניים, כהגדרתם בסעיפים 10, 11, 12 ו-13, בהתאמה, בזיקה לסכום ששולם או זוכה ביום הראשון של החודש שאחרי החודש שבו נכנסת האמנה לתוקף, או לאחר מכן;

(2) במקרה של מיסים על הכנסה ומיסים על הון, לגבי שנת הכספים המתחילה ביום הראשון של אפריל 1994 או לאחר מכן;

(ב) במדינת ישראל:

(1) במקרה של מיסים המנוכים במקור, על דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ותשלומים בעד שירותים טכניים, כהגדרתם בסעיפים 10, 11, 12 ו-13, בהתאמה, בזיקה לסכום ששולם או זוכה ביום הראשון של החודש שאחרי החודש שבו נכנסת האמנה לתוקף, או לאחר מכן;

(2) במקרה של מיסים על הכנסה ומיסים על הון, לגבי שנת הכספים המתחילה ביום הראשון של ינואר 1994 או לאחר מכן;

סעיף 30

אמנה זו תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל. אולם אחרי תקופה של חמש שנות לוח מתאריך כניסתה של האמנה לתוקף, כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, בהודעת סיום בכתב שתינתן לא יאוחר מה-30 ביוני של אותה שנת לוח. במקרה זה תחדל האמנה להיות בתוקף:

(א) ברפובליקה של הודו:

1. בזיקה למיסים המנוכים במקור, על דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ותשלומים בעד שירותים טכניים, כהגדרתם בסעיפים 10, 11, 12 ו-13, בהתאמה, לגבי סכומים ששולמו או זוכו החל מהיום הראשון לחודש אפריל של שנת הלוח שלאחר השנה שבה ניתנה הודעת הסיום.

2. בזיקה למיסים על הכנסה ומיסים על הון, לגבי שנות המס המתחילות ביום הראשון לחודש אפריל של שנת הלוח שלאחר השנה שבה ניתנה הודעת הסיום, או לאחר מכן.

(ב) במדינת ישראל;

1. בזיקה למיסים המנוכים במקור, על דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ותשלומים בעד שירותים טכניים, כהגדרתם בסעיפים 10, 11, 12 ו-13, בהתאמה, לגבי סכומים ששולמו או זוכו החל מהיום הראשון לחודש ינואר של שנת הלוח שלאחר השנה שבה ניתנה הודעת הסיום.

2. בזיקה למיסים על הכנסה ומיסים על הון, לגבי שנות המס המתחילות ביום הראשון לחודש ינואר של שנת הלוח שלאחר השנה שבה ניתנה הודעת הסיום, או לאחר מכן.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה בניו-דלהי ביום 29.1.96, בשני עותקי מקור, כל אחד בשפות הינדית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

_____________________                 ____________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                             בשם ממשלת הרפובליקה של הודו

האמנה נחתמה ביום 29.1.96. היא אושרה ע"י שתי המדינות ותיכנס לתוקף, בהתאם לסעיף התחולה הקבוע בה: החל מ-1 ביולי 1996 לגבי הוראות ניכוי במקור, ורטרואקטיבית משנת המס 1994 לגבי יתר ההוראות.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner