עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין רוסיה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין רוסיה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין רוסיה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הפדרציה הרוסית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס, לגבי מיסים על הכנסה, ובמיוחד מתוך כוונה לעודד סחר והשקעה בין לאומיים, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שהם תושבי שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה, המוטלים בידי מדינה מתקשרת או בידי יחידת משנה מדינית שלה או בידי רשות מקומית שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות המשתלמים מאת מיזמים וכן מיסים המוטלים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם, במיוחד:

(א) ברוסיה:

מיסים על הכנסה ועל רווחים, המוטלים בהתאם לחוקי הפדרציה הרוסית שלהלן:

(1) "על מיסים על רווחים של מיזמים וארגונים";

(2) "על מיסים על הכנסות של בנקים";

(3) "על מיסים על הכנסה מפעילויות ביטוח"; וכן

(4) "על מס הכנסה על יחידים";

(להלן - "מס רוסי");

(ב) בישראל:

(1) מס הכנסה;

(2) מס חברות;

(3) מס רווחי הון; וכן

(4) מס שבח מקרקעין;

(להלן - "מס ישראלי").

2. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו, שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בין אם יוטל בנוסף ובין אם יוטל במקום המיסים הקיימים. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. לעניין אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר -

(א) המונח "הפדרציה הרוסית" (רוסיה) פירושו, במשמעותו הגיאוגרפית, שטח ארצה של "הפדרציה הרוסית", לרבות מימי החופין שלה כמו גם האזור הכלכלי והמדף היבשתי אשר לגביהם רוסיה מממשת את זכויותיה הריבוניות ואת סמכותה בהתאם לחוק הבינלאומי ואשר לגביהם חלים דיני המס של רוסיה;

(ב) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית הוא כולל את השטח שממשלת ישראל רשאית לאכוף גביית מיסים, וכן את מימי החופין, המדף היבשתי והאזור הכלכלי שלה, בהתאם לחוק הבינ"ל;

(ג) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"מדינה מתקשרת אחרת" פירושם רוסיה או ישראל, לפי העניין;

(ד) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל גוף אחר של בני אדם;

(ה) המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, כסידרם, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ז) המונח "אזרח" פירושו - כל יחיד שהינו אזרח של מדינה מתקשרת;

(ח) המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל תובלה באוניה, בכלי רכב יבשתי או בכלי טיס המופעלים בידי תושב מדינה מתקשרת למעט כאשר האוניה, כלי הרכב היבשתי או כלי הטיס מופעלים בין מקומות שבתחומי מדינה מתקשרת אחת בלבד;

(ט) המונח "רשות מוסמכת" פירושו -

(1) בפדרציה הרוסית - שר האוצר או נציגו המוסמך;

(2) בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. (א) לצורך יישום הוראות אמנה זו בידי מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, הדנים במיסים שאמנה זו חלה עליהם אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

(ב) אם, כתוצאה מיישום פסקה (א) אדם נתון או עלול להיות נתון לכפל מס, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות, בהתאם להוראות סעיף 25, לאמץ משמעות משותפת לגבי מונחים המוגדרים באופן שונה בדיני שתי המדינות.

(ג) אם, במקרה מסוים, יישום אמנה זו אינו מונע כפל מס כיון שלמדינות המתקשרות כללי מקור שונים בנוגע להכנסה שמדובר בה, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאי בהתאם לסעיף 25, להסכים ביניהן על מקור ההכנסה במקרה המסוים, כדי להימנע מכפל מס.

סעיף 4: תושב

1. לעניין אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום התאגדותו, או מקום רישומו כישות משפטית, או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם, לא יחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק מטעם היותו נתון למס באותה מדינה לגבי הכנסה ממקורות באותה מדינה בלבד.

2. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עימה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא נחשב בידי מדינה מתקשרת כאזרחה, או אם אינו אזרח אף לא של אחת מהמדינות המתקשרות, הרשויות המוסמכות של המדינות יכריעו בשאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו. אם לא ניתן לקבוע את המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יכריעו בשאלה תוך הסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. לעניין אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת אוצרות טבע.

3. אתר בנייה, פרוייקט בנייה, פרוייקט התקנה או הרכבה או פעילויות פיקוח או ייעוץ הקשורות בהם, מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים למעלה משנים עשר חודשים.

4. על אף האמור בהוראות הקודמות לסעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזמים;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם קניית טובין או סחורה או לשם איסוף ידיעות עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע צירוף כלשהו של סוגי הפעילויות המנויות בפסקאות (א) עד (ה).

5. על אף האמור בהוראות סעיפים קטנים 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעיף קטן 6 - פועל בשם מיזם ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום חוזים בשם המיזם והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, יראו את אותו מיזם כבעל מוסד קבע באותה מדינה לגבי כל הפעילויות שאותו אדם מבצע עבור המיזם, למעט אם פעולותיו של האדם כאמור מוגבלות לאותן פעילויות שצוינו בסעיף קטן 4, שאילו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו הופכות מקום עסקים קבוע זה למוסד קבע בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור.

6. לא יראו מיזם כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת אך ורק משום שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שאותם בני אדם פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת היא בעלת שליטה בחברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי להקנות לאחת מהן מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם;אוניות, סירות וכלי טיס לא ייחשבו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש בהם בכל דרך אחרת. הוראות סעיף קטן 1 יחולו גם על רווחים מהעברתם של מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחי עסקים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס, במדינה האחרת, את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות סעיף קטן 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק באותן פעילויות או בפעילויות דומות, באותם תנאים או בתנאים דומים ומקיים יחסים של מיזם בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע יותר ניכויין של הוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בסעיף קטן 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. שום רווחי עסקים לא ייוחסו למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחי העסקים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: תעבורה בינלאומית

1. הכנסה (רווחים) שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהפעלת או מהשכרת אוניות, כלי רכב, כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבה במס רק באותה מדינה המתקשרת. המונח "הכנסה (רווחים)" בסעיף זה יכלול הכנסה (רווחים) מהשכרה, שימוש או החזקה של מכולות (לרבות גררים, דוברות וציוד הקשור בהם המשמשים בהובלת מכולות) המשמשים בתעבורה בינ"ל של טובין או סחורה אם ההכנסה (רווחים) כאמור באה אגב ההכנסה (רווחים) מתעבורה בינ"ל.

2. הוראות סעיף קטן 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בסיבולת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: תיאום רווחים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם, ובאחד משני מצבים אלו נקבעו או הוטלו, בין שני המיזמים, מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

2. מקום שנעשתה הערכה מחדש על ידי מדינה מתקשרת בנוגע להכנסתו של אחד מתושביה, בהתאם להוראות סעיף קטן 1, אזי המדינה המתקשרת האחרת, אם היא מסכימה להערכה מחדש זו ואם הינה דרושה כדי למנוע כפל מס, תערוך התאמה נאותה לגבי הכנסתו של אדם במדינה המתקשרת האחרת כאמור, הקשור לאותו תושב, כמשמעותו בסעיף קטן 1. במידה והמדינה המתקשרת האחרת אינה מסכימה עם הערכה מחדש כאמור, המדינות המתקשרות ישתדלו להגיע להסכמה הדדית בהתאם לסעיף 25.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו בידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס את הדיבידנדים גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה מתקשרת, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לשנות חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופה לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי המס של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיות תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף הוראות סעיף קטן 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת המופקת בידי ממשלת המדינה המתקשרת האחרת, רשות מקומית שלה, הבנק המרכזי של אותה מדינה מתקשרת אחרת, או המופקת בידי תושב כלשהו של המדינה המתקשרת האחרת לגבי תביעות חוב, שנערבו, בוטחו או מומנו בצורה עקיפה בידי ממשלת אותה מדינה מתקשרת אחרת, רשות מקומית שלה, או הבנק המרכזי של אותה מדינה מתקשרת אחרת, תהיה פטורה ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין שאינם מובטחות כן, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין שאינן נושאות זכות זו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, בשטרי חוב או באיגרות חוב אלה. לא יראו קנסות בשל איחור בתשלום כריבית לעניין סעיף זה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הממוקם שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

6. יראו ריבית כנובעת ממקור במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית שלה או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית - בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת ממקור במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים בעד השימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות רדיו או טלוויזיה), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, תכנה, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד ידיעה הנוגעת לניסיון שנרכש בתעשייה, במסחר או במדע.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה מתקשרת אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים ממקור במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים ממקור במדינה מתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המוזכרים בסעיף 6, והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין, המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. (א) רווחים שמפיק תושב רוסיה ממכירה, חליפין או העברה אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות או זכויות דומות בחברה שהיא תושבת ישראל, ניתן לחייבם במס בישראל, אך רק באם התושב הרוסי כאמור, החזיק במישרין או בעקיפין, בכל זמן שהוא לאורך תקופת חמש השנים שקדמו למכירה, לחילופין, או להעברה אחרת כאמור, מניות הנושאות את הזכות ל-10% או יותר מכוח ההצבעה בחברה . לעניין סעיף קטן זה, בעלות עקיפה תכלול גם בעלות של אדם קשור, אך לא תוגבל לכך בלבד.

(ב) רווחים מהעברת מניות או זכויות דומות בהיותן מניות בחברה , כאשר 50% או יותר מנכסי החברה מורכבים, במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה. רווחים מהעברת זכות בשותפות, נאמנות או עיזבון, כאשר רכושם מורכב מעיקרו, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה. לעניין סעיף קטן זה בעלות עקיפה תכלול גם בעלות של אדם קשור, אך לא תוגבל לכך בלבד.

(ג) רווחים מהעברת רכוש וזכויות המפעלים בסעיף 12, שמפיק תושב מדינה מתקשרת, כאשר מקורם הינו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, אולם המס המוטל עליהם לא יעלה על 10% מהסכום ברוטו של הרווח.

4. רווחים מהעברת נכסים, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2 ו-3 ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר.

סעיף 14: הכנסה משירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם יש לתושב האמור בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת העומד לרשותו, דרך כלל, לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את ההכנסה כאמור, אך רק אותו חלק שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: הכנסה מעבודה

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19 ו-20 משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות סעיף קטן 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם נתקיימו כל אלה:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בשנה הקלנדרית הנדונה - לגבי שהייה ברוסיה, ו-183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או המסתיימת בשנה הפיסקאלית הנדונה - לגבי שהייה בישראל; וכן

(ב) הגמול משולם בידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו, וכן

(ג) הנושא בנטל לתשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף הוראות קודמות של סעיף זה, גמול שהופק תמורת עבודה שבוצעה באוניה, בכלי טיס או בכלי רכב המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה מתקשרת שבה המעביד תושב.

4. על אף הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 גמול שמפיק תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבוצעה במדינה המתקשרת האחרת ניתן יהיה לחייב במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם העבודה מתבצעת בקשר לאתר בניה או פרויקט בניה, הרכבה או התקנה או פעילות פיקוח או ייעוץ הקשורים בכך, ובלבד שהפעילויות הקשורות לאתר או לפרויקט האמור אינן נחשבות כמנוהלות באמצעות מוסד קבע בהתאם לס"ק 3 לסעיף 5 לאמנה זו.

5. על אף הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לסעיף זה, שכר של עיתונאי או כתב המשולם ממקורות במדינה המתקשרת שבה הוא תושב, תמורת שירותים הניתנים במדינה המתקשרת האחרת, לא יחויבו במס במדינה האחרת כאמור לתקופה של שנתיים מתאריך הגעתו לשם.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל גוף אחר דומה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: הכנסה של אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, הכנסה זו, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, ניתן לחייבה במס במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

סעיף 18: קצבאות

בכפוף להוראות סעיף קטן 2 לסעיף 19, קצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבוצעה בעבר, או בכל דרך אחרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: הכנסה משירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית, או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או ליחידת משנה, או לרשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא נעשה תושבה של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית, או רשות מקומית שלה, או מתוך קרן שנוצרה על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: הכנסה של מורים, חוקרים, סטודנטים ומתמחים

1. יחיד המבקר במדינה מתקשרת ומטרתו העיקרית הינה הוראה או ביצוע מחקר באוניברסיטה, מכללה או מוסד חינוכי מאושר אחר הנמצא באותה מדינה מתקשרת, והינו תושב המדינה המתקשרת האחרת או היה תושב כאמור מיד לפני ביקורו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, יהיה פטור ממס באותה מדינה מתקשרת לגבי גמול עבור הוראה או מחקר כאמור למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתחילת ביקורו הראשון במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למטרה זו.

2. תשלומים שקיבל סטודנט או מתמחה הנמצא במדינה מתקשרת אך ורק למטרת חינוכו או הכשרתו, והוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, או היה תושב כאמור מיד לפני ביקורו במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, והמשמשים לצורך מחייתו, חינוכו או הכשרתו, יהיו פטורים ממס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים כאמור התקבלו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת ממקור כלשהו אשר לא הוסדרו בסעיפים הקודמים של אמנה זו יהיו נתונים למס רק באותה מדינה.

2. הוראות סעיף קטן 1 לא יחולו על הכנסה, למעט הכנסה ממקרקעין כהגדרתם בסעיף קטן 2 לסעיף 6, אם מקבל ההכנסה כאמור, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7, סעיף 14 הכל לפי העניין.

סעיף 22: שיטת מניעת מסי כפל

מקום, שתושב מדינה מתקשרת מפיק הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת, סכום המס המשתלם באותה מדינה אחרת ייזקף כזיכוי כנגד המס הנתון לתשלום במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. ואולם, סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס המוטל על הכנסה כאמור ע"י המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה בהתאם לחוקיה.

סעיף 23: אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת, ישויות משפטיות ושותפויות הרשומים בהתאם לחוק מדינה מתקשרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי אותה מדינה אחרת ישויות משפטיות ושותפויות הרשומים בהתאם לחוקי אותה מדינה מתקשרת אחרת, הכל לפי העניין, באותן נסיבות. הוראה זו תחול, על אף הוראות סעיף 1, גם לגבי בני אדם שאינם תושבים של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. מדינה מתקשרת לא תטיל על תושב מדינה מתקשרת אחרת מיסים גבוהים או מכבידים יותר מאשר מיסים שאותה מדינה היתה מטילה על תושב מדינה שלישית שאיתה אין לה אמנה למניעת כפל מס.

3. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת או על מדינה שלישית העוסקים באותן פעילויות.

4. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, סעיף קטן 6 לסעיף 11 או סעיף קטן 6 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החבים מס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב המדינה הנזכרת ראשונה.

5. מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונו נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

6. לא יראו הוראות סעיף זה כמונעות הטלת מס סניף ע"י מדינה מתקשרת.

7. הוראות סעיף זה יחולו, על אף הוראות סעיף 2, לגבי מיסים מכל סוג והגדר חוץ ממיסים עקיפים.

סעיף 24: הגבלת הטבות

הרשות המוסמכת של מדינה מתקשרת רשאית, לאחר התייעצויות עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, לשלול ההטבות שמוענקות באמנה זו לכל אדם, או בהתייחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת ההטבות מהווה ניצול לרעה של האמנה לפי מטרותיה.

סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות. אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להציג את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושב או, אם המקרה בא בגדר סעיף קטן 1 של סעיף 23, בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה, ובמקרה של ישות משפטית או שותפות, בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת, שלפי דיניה אותה ישות משפטית או שותפות נרשמה. העניין יוצג תוך 3 שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע בעצמה לפתרון משביע רצון, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו. כל הסכם שהושג יבוצע על אף כל הגבלות זמן בדיניהן הפנימיים של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או יישומה של אמנה זו. רשאיות הן גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה הדבר רצוי, במטרה להגיע לידי הסכם, לנהל משא ומתן בעל פה, משא ומתן כזה יכול להתקיים באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 26: חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד להוראות האמנה. חילופי הידיעות אינם מוגבלים על ידי האמור בסעיף 1. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות, (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים), המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבתי משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש הוראות סעיף קטן 1 בשום מקרה כמטילות התחייבות על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים ולנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק ידיעות אשר אין לקבלן לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או העשויות לגלות תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 27: עובדי מוסדות דיפלומטיים וקונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של עובדי מוסדות דיפלומטיים או קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 28: כניסה לתוקף

1. המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו בכתב בצינורות דיפלומטיים שהדרישות החוקיות הפנימיות לכניסתם לתוקף של אמנה זו הושלמו.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך קבלת ההודעה האחרונה המוזכרת בסעיף קטן 1 והוראותיה יחולו:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר של השנה הקלנדרית הסמוכה לשנה שבה האמנה נכנסה לתוקף, או לאחר מכן.

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, למיסים כאמור שניתן להטיל בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית הסמוכה לשנה שבה האמנה נכנסה לתוקף, או לאחר מכן.

סעיף 29: סיום

אמנה זו תעמוד בתוקפה עד שאחת מן המדינות המתקשרות תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות דיפלומטיים, על ידי מסירת הודעה בכתב על סיום 6 חודשים לפחות לפני תום כל שנה קלנדרית הסמוכה אך לא לפני תקופה של 5 שנים מהתאריך שבו נכנסה האמנה לתוקף. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת-פועל:

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר של השנה הקלנדרית הסמוכה לשנה שבה האמנה נכנסה לתוקף, או לאחר מכן;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, למיסים כאמור שניתן להטיל בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית הסמוכה לשנה שבה האמנה נכנסה לתוקף, או לאחר מכן.

נעשה במוסקבה ביום י"ד באייר התשנ"ד שהנו ה-25 באפריל 1994 בעותק כפול, בשפות העברית, הרוסית והאנגלית, לכל שלושה הנוסחים דין מקור במידה שווה. במקרה של הבדלים בין הנוסחים הנוסח האנגלי ייקבע.

______________________                     ________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                             בשם ממשלת הפדרציה הרוסית

פרוטוקול

בעת חתימת האמנה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית (להלן - "האמנה") הסכימו החתומים מטה להוראות הבאות המהוות חלק בלתי נפרד של האמנה:

1. לעניין סעיף קטן 3 לסעיף 2 מובן כי במיסים הנדונים נכלל:

לגבי ישראל - מס שכר ומס רווח המוטל על בנקים וחברות ביטוח, וכן

לגבי רוסיה - מס על רווח הון.

2. לעניין סעיף קטן 2 לסעיף 23 מובן כי המונח "מס סניף" פירושו מס המוטל על העברת רווחי מוסד קבע, כאשר מטרתו היא להשוות את נטל המס המוטל על מוסד הקבע במדינה המתקשרת שבה הוא ממוקם בנטל המס המוטל על חברת בת של אותה מדינה בנסיבות דומות.

3. לעניין סעיף 27 מובן כי זכותה של מדינה מתקשרת למסות עובדים מקומיים המועסקים ע"י מוסד דיפלומטי או קונסולרי של המדינה המתקשרת האחרת בהתאם לסעיף 19 לאמנה הינה שמורה.

נעשה במוסקבה ביום י"ד באייר התשנ"ד שהנו ה-25 באפריל 1994 בעותק כפול, בשפות העברית, הרוסית והאנגלית, לכל שלושה הנוסחים דין מקור במידה שווה. במקרה של הבדלים בין הנוסחים הנוסח האנגלי ייקבע.

______________________                     ________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                                 בשם ממשלת הפדרציה הרוסית

האמנה נחתמה ביום 25 באפריל 1994 ונכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2001.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner