עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אורוגוואי

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין אורוגוואי

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אורוגוואי

מיסוי בינלאומי - חילוף איגרות בין ממשלת ישראל ובין ממשלת אורוגוואי המהווה הסכם לשם מניעת מסי כפל על הכנסה המתקבלת מהפעלת אניות או מטוסים

המיניסטריון ליחסי חוץ

מחלקת החוזים

-2.1969-

מונטיבידיאו, 7 בינואר, 1969

אדוני השגריר,

הנני מתכבד לפנות להוד מעלתך כדי להסתמך על איגרתך, אשר הצעת בה הסכם בין שתי ממשלותינו, לשם מניעת הטלת מס על הכנסה הנובעת מהפעלת כלי שיט או כלי טיס (מסי כפל), בתנאים אלה:

1) ממשלת ישראל תפטור ממס על הכנסה ומכל מיסים מקובלים אחרים בישראל, הכנסה שהופקה על ידי מפעל אורוגוואי בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

2) ממשלת אורוגוואי תפטור ממס ומכל מיסים מקובלים אחרים בארצה, הכנסה שהופקה על ידי מפעל ישראלי בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

3) לענין הסכם זה, אם אין ההקשר תובע שינוי בכך -

א) "מפעל אורוגוואי", פירושו יהיה, לגבי ממשלת אורוגוואי, יחיד היושב ברגיל באורוגוואי ושאינו יושב ברגיל בישראל, וחברה או שותפות שניהולן והשליטה עליהן הם באורוגוואי.

ב) "מפעל ישראלי", פירושו יהיה, לגבי ממשלת ישראל, יחיד היושב ברגיל בישראל ושאינו יושב ברגיל באורוגוואי, וחברה או שותפות שניהולן והשליטה עליהם הם בישראל.

ג) "הפעלת כלי שיט או כלי טיס", פירושה יהא עסק של הובלת בני אדם, מקנה, טובין או דואר, בכלי שיט או בכלי טיס השייכים למפעל אורוגוואי או למפעל ישראלי, לפי המקרה, או שנשכרו על ידם;

ד) "תעבורה בין-לאומית" תכלול תעבורה בין מקומות שבארץ אחת במהלכן של הפלגה או טיסה הנמשכות על פני יותר מארץ אחת.

4)בשימוש בהוראת הסכם זה על ידי אחת הממשלות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר אחרת המשמעות שיש לו לפי דיני אותה ממשלה מתקשרת הדנים במיסים שהם נושא הסכם זה, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר.

5)הסכם זה יהיה בר-תוקף לגבי שנות המס המתחילות בתאריך החלפת איגרות אלה. שני הצדדים הסכימו ביניהם לבטל את כל המיסים המוזכרים בסעיפים 1 ו-2.

6)הסכם זה ימשיך לעמוד בתוקף ללא הגבלת זמן, אך כל אחת מן הממשלות המתקשרות יכולה להסתלק הימנו בהודעה של לפחות שישה חודשים מראש.

התנאים המוצעים באיגרתך מתקבלים על דעת ממשלת הרפובליקה המזרחית של אורוגוואי, ויש לי הכבוד לאשר כי איגרתך ותשובה זו יהוו הסכם בין שתי מדינותינו, אשר ייכנס לתוקפו בתאריך זה.

אני מנצל הזדמנות זו כדי להביע מחדש להוד מעלתך את הבטחת מלוא הערכתי.

וננסיו פלורס

לכבוד הוד מעלתו

מר ד"ר יעקב יינון

שגריר מיוחד ומוסמך

של מדינת ישראל - מונטיבידיאו


 

שגרירות ישראל

מונטיבידיאו

3 במארס, 1969

הוד מעלתו אדוני המיניסטר:

אני מתכבד לאשר קבלת איגרתך הנכבדה מיום 7 בינואר, 1969, בקשר להסכם בין שתי ממשלותינו בדבר פטור הדדי של מס על הכנסה הנובעת מהפעלת כלי שיט או כלי טיס (מסי כפל), אשר תנאיו הם אלה:

1) ממשלת ישראל תפטור ממס על הכנסה ומכל מיסים מקובלים אחרים בישראל, הכנסה שהופקה על ידי מפעל אורוגוואי בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתנועה בין-לאומית.

2) ממשלת אורוגוואי תפטור ממס על הכנסה ומכל מיסים מקובלים אחרים בארצה, הכנסה שהופקה על ידי מפעל ישראלי בהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית.

3) לענין הסכם זה, אם אין ההקשר תובע שינוי בכך -

א) "מפעל אורוגוואי", פירושו יהיה, לגבי ממשלת אורוגוואי, יחיד היושב ברגיל באורוגוואי ושאינו יושב ברגיל בישראל, וחברה או שותפות שניהולן והשליטה עליהן הם באורוגוואי.

ב) "מפעל ישראלי", פירושו יהיה, לגבי ממשלת ישראל, יחיד היושב ברגיל בישראל ושאינו יושב ברגיל באורוגוואי, וחברה או שותפות שניהולן והשליטה עליהן הם באורוגוואי.

ג) "הפעלת כלי שיט או כלי טיס" פירושה יהא - עסק של הובלת בני אדם, מקנה, טובין או דואר, באמצעות כלי שיט או כלי טיס השייכים למפעל אורוגוואי או למפעל ישראלי, לפי המקרה, או שנשכרו על ידם;

ד) "תעבורה בין-לאומית" תכלול תעבורה בין מקומות שבארץ אחת במהלכן של הפלגה או טיסה הנמשכות על פני יותר מארץ אחת.

4) בשימוש בהוראות הסכם זה על ידי אחת הממשלות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר אחרת המשמעות שיש לו לפי דיני אותה ממשלה מתקשרת הדנים במיסים שהם נושא הסכם זה, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר.

5) הסכם זה יהיה בר תוקף לגבי שנות המס המתחילות בתאריך החלפת איגרות אלה. שני הצדדים הסכימו ביניהם לבטל את כל המיסים המוזכרים בסעיפים 1 ו-2.

6) הסכם זה ימשיך לעמוד בתוקף ללא הגבלת זמן, אך כל אחת מן הממשלות המתקשרות יכולה להסתלק הימנו בהודעה של לפחות שישה חודשים מראש.

יש לי העונג להודיע להוד מעלתך, כי מסרתי את איגרתך מיום 7 בינואר, 1969, לממשלתי, אשר קיבלה לידיעתה שבתאריך זה נכנס ההסכם האמור לתוקפו.

אני משתמש בהזדמנות זו כדי להביע מחדש להוד מעלתך הבטחת מלוא הערכתי.

יעקב יינון

לכבוד הוד מעלתו ה' המיניסטר ליחסי חוץ

של הרפובליקה המזרחית של אורוגוואי

פרופ' וננסיו פלורס

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner