עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הלווטיה (באזל)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין הלווטיה (באזל)

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הלווטיה (באזל)

מיסוי בינלאומי - חילוף איגרות המהווה הסכם בין ישראל ובין הלווטיה (מועצת המדינה של קאנטון באזל - העיר) בדבר פטור גומלין ממס עיזבון לטובת מוסדות מסוימים

שגרירות ישראל

שגרירות ישראל פורסת בשלום המחלקה המדינית הפדרלית, ויש בידה הוראה לאשר למועצת המדינה של קנטון באזל העיר כי:

1. בשים לב לסעיף 6ב לחוק מס עזבון, תש"ט-1949, האומר:

"נכסים שהונחלו למדינה זרה, או לרשות מקומית, למוסד דת, חינוך, תרבות, סעד, בריאות או למוסד ציבורי אחר, הנמצאים במדינה זרה, יהיו פטורים ממס עזבון, אםאותה מדינה גומלת פטור כזה למדינת ישראל או לרשויות או למוסדות כאמור הנמצאיםבישראל, בין לחלוטין ובין בתנאי של גומלין, ובמידה שאותה מדינה גומלת",

מצהירה ממשלת ישראל שלא יוטל בישראל שום מס עזבון על נכסים שהונחלו לממשלת קנטון באזל העיר, או למוסד ציבורי השוכן בתחומה, על ידי נפטר שהיה בשעת פטירתו תושב ישראל.

2. הביטוי "מוסד ציבורי" מציין מוסד דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או מוסד ציבורי אחר, שאושר בתור שכזה על ידי ממשלת קנטון באזל העיר.

3. בהחלתה של הצהרה זו תהא לכל ביטוי שלא הוגדר אחרת המשמעות הקשורה בו לפי חוקיה של כל ממשלה הדנים במסיה שלה, זולת אם מחייב הקשר הדברים משמעות שונה.

4. הצהרה זו תהא בת פועל ביום 1 באפריל, 1966.

5. ההצהרה תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן, אך ניתן יהא להביאה לידי סיום, ביום ראשון לאפריל של כל שנת לוח, על ידי ממשלת ישראל, במתן הודעה מוקדמת של ששה חודשים, לפחות.

שגרירות ישראל משתמשת בהזדמנות זו כדי לשוב ולהביע למחלקה המדינית הפדרלית את הבטחת מלוא הערכתה.

ברן, 12 במארס, 1969


לכבוד המחלקה המדינית הפדרלית, ברן

המחלקה המדינית הפדרלית

המחלקה המדינית הפדרלית מתכבדת להודיע לשגרירות ישראל, בשם מועצת הממשלה של הקנטון באזל-העיר, כלהלן:

1. סעיף (c)7 של חוק הקנטון באזל-העיר בדבר המיסים הישירים, מיום 22 בדצמבר 1949, קובע:

"פטורים מחובת המס גופים, הקדשות ומוסדות לצרכי ציבור, דת, תועלת הכלל וצדקה, ובייחוד קופות ביטוח סוציאלי, וקופות השוואה סוציאליות, הן ציבוריות והןפרטיות, וכן קופות תגמולים לעובדים, הכל כשמקום מושבם בקנטון או כשהקנטון אוהמדינה הזרה שבתחומם נמצא מקום מושבם מקיימים דין גומלין, אך לא חברות ביטוחבעלות זיכיון".

בהסתמכה על כך מצהירה מועצת הממשלה של הקנטון באזל-העיר מס ירושה על נכסים שהונחלו למדינת ישראל או למוסד ציבורי השוכן בתחומה על ידי אדם שמקום מושבו האחרון היה בקנטון באזל-העיר.

2. הביטוי "מוסד ציבורי" כולל מוסדות דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, צדקה, ושאר מוסדות שממשלת ישראל ציינה בתור כאלה.

3. בהפעלת הצהרה זו תהא לכל ביטוי שלא הוגדר אחרת המשמעות הנודעת לו לפי חוקי המיסים של כל ממשלה, זולת אם משמעות אחרת מחוייבת על פי ההקשר.

4. הצהרה זו תופעל מיום 1 באפריל 1966.

5. הצהרה זו תעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן, אולם היא ניתנת לביטול על ידי ממשלת הקנטון באזל-העיר ביום 1 באפריל של כל שנת לוח, בהודעה מוקדמת בכתב של ששה חודשים, לפחות.

המחלקה משתמשת בהזדמנות זו כדי לחזור ולהביע לשגרירות ישראל את מיטב הערכתה.

ברן, 14 במארס 1969

נחתם ב-12.3.69 ונכנס לתוקף רטרואקטיבית מיום 1.4.66.

לכבוד

שגרירות ישראל

ברן

חילוף איגרות המתקן את ההסכם בין ישראל ובין הלווטיה (מועצת המדינה של קאנטון באזל-העיר) בדבר פטור גומלין ממס עזבון לטובת מוסדות מסוימים

שגרירות ישראל

שגרירות ישראל פורסת בשלום המחלקה המדינית הפדרלית, ובהסתמך על איגרתה מיום 12 במארס 1969, יש בידה הוראה לאשר למועצת המדינה של קנטון באזל העיר כי סעיף 1 באיגרת האמורה יש לתקנו כדי שייקרא כלהלן, כשהמלים המסומנות בקו מתחתן מתווספות בו:

1. בשים לב לסעיף 6ב לחוק מס עזבון, תש"ט1949-, האומר:

"נכסים שהונחלו למדינה זרה, או לרשות מקומית, למוסד דת, חינוך, תרבות, סעד,בריאות או למוסד ציבורי אחר, הנמצאים במדינה זרה, יהיו פטורים ממס עזבון, אםאותה מדינה גומלת פטור כזה למדינת ישראל או לרשויות או למוסדות כאמור בישראל,בין לחלוטין ובין בתנאי של גומלין, ובמידה שאותה מדינה גומלת,

מצהירה ממשלת ישראל שלא יוטל בישראל שום מס עזבון על נכסים שהונחלו לממשלת קנטון באזל-העיר או לרשות מקומית של קנטון זה, או למוסד ציבורי השוכן בתחומה, על ידי נפטר שהיה בשעת פטירתו תושב ישראל".

שגרירות ישראל משתמשת בהזדמנות זו כדי לשוב ולהביע למחלקה המדינית הפדרלית את הבטחת מלוא הערכתה.

ברן, 8 ביוני, 1971

לכבוד

המחלקה המדינית הפדרלית

ברן

נחתם בברן ב-8.6.71. התיקון נכנס לתוקף רטרואקטיבית מיום 1.4.66. קיים חילוף אגרות בעניין פטור של חברת אל-על

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner