עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
סינגפור- Singapore >> רישום משרד מייצג בסינגפור

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

משרד מייצג בסינגפור

רישום משרד מייצג בסינגפור - Representative Officeרישום משרד מייצג בסינגפור - Representative Office

חברה זרה המבקשת לצאת ולבדוק הזדמנויות עסקיות בסינגפור והארצות השכנות תוכל לקבל רישיון להקים משרד מייצג בסינגפור (Singapore Representative Office) שיבדוק ויעריך את השוק המקומי בטרם תכנס להשקעות נרחבות.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

רישום משרד מייצג בסינגפור - Representative Office

חברה זרה המבקשת לצאת ולבדוק הזדמנויות עסקיות בסינגפור והארצות השכנות תוכל לקבל רישיון להקים משרד מייצג בסינגפור (Singapore Representative Office) שיבדוק ויעריך את השוק המקומי בטרם תכנס להשקעות נרחבות.

להבדיל מסניף או שלוחה, משרד מייצג נחשב כמשרד המקשר עם חברת האם ואין לו זכויות וחובות משפטיות. המשרד המייצג אינו רשאי להקים עסקים או להפעיל עסקים או להביא לייצור הכנסה כלשהי. עסקי הכספים והעסקים הקשורים אליהם אינם נטולי רגולציה ולכן הנפקת אישור הפעלת משרד מייצג אינה כה פשוטה, אבל שאר העסקים יקבלו רישיון להפעלת משרד מייצג די בקלות.

משרד מייצג בסינגפור כסוג של גוף עסקי

למשרד מייצג, Rep. Office בקיצור, אין מעמד משפטי כשלעצמו והוא בסך הכל הרחבה של החברה הזרה בסינגפור. הוא אינו רשאי לנהל עסקים בסינגפור ומאחר ואינו בעל אישיות משפטית הוא אינו רשאי לכרות חוזים, לנהל מו"מ, לפתוח מכתבי אשראי Letter of Credit, אסור לו לעסוק במסחר או לפתוח מחסני סחורות. משרד ייצוג רשאי רק לבצע קידום מכירות יצירת קשרים ושמירה על קשרים, מחקרי שוק ופיקוח על נציגים ומשווקים של חברת האם.

למעשה, משרד מייצג אינו אלא משרד זמני אדמיניסטרטיבי שנרשם לצורך ניהול וקישור של פעילות של החברה הזרה ללא זכות ביצירת עסקים עבורה.

מספר עובדות לגבי משרד מייצג בסינגפור

משרד מייצג אינו בעל ישות משפטית נפרדת מחברת האם בחו"ל אשר אחראית לכל התחייבויותיו.

השם של המשרד המייצג יהיה זהה לשם של חברת האם. במקרה וקיימת חברה באותו שם בסינגפור יהיה על הרשויות לקבל החלטה לגבי השם של המשרד המייצג וכל מקרה לגופו.

משרד מייצג אינו אלא בעל אופי זמני ואמור אם חברת האם תחליט על כך, להתפתח לסניף בעל ישות משפטית נפרדת של חברת האם בתוך 3 שנים ממועד הקמתו.

משרד מייצג בסינגפור רשאי להעסיק צוות מקומי, אך עליו להביא מישהו מטעם חברת האם שיפקח על פעילותו (Relocation). מאחר והמשרד המייצג אינו רשאי לעשות עסקים ממש, עליו להסתפק במינימום צוות מקומי. הרשויות הן שיחליטו האם גודל הצוות הוא סביר לצורך הפעילות המיוחדת של ה-Rep. Office.

כל שינוי במשרד המיצג דרוש אישור הרשויות, כולל שינוי הנציג מטעם חברת האם, שינוי כתובת, שינוי בפעילות וכו'. שינוי בשם המשרד המייצג דורש אישור מאת חברת האם.

משרד מייצג צריך לציין באופן מפורש שהוא אינו אלא משרד מייצג בכל מקום, כולל על שלט הכניסה, כרטיסי ביקור, נייר מכתבים, חתימה באימיילים וכו'.

מאחר ומשרד מייצג אינו ישות משפטית, הוא אינו חייב בחובות של חברה או ישות משפטית אחרת כמו החזקת כל מסמכי התאגיד בתוקף וטיפול בהחזרי מיסוי.

משרד מייצג רשאי לקבל מספר עוסק המאפשר לו לייבא ולייצא דוגמאות וחומרים מאת חברת האם. אבל אסור לו לעשות שימוש במספר זה לצורך ביצוע עסקים.

במקרה וחברת האם מתפרקת או הופכת רדומה וחדלה לעסוק, חייב המשרד המייצג להתפרק.

רישום והקמת משרד מייצג

כדי לרשום משרד מייצג יש למלא בקשה מיוחדת ולצרף סדרת מסמכים תומכים ולהגישם לרשויות סינגפור. התהליך אורך כשבועיים.

המסמכים שיש להציג:

בקשה בכתב על טופס מיוחד

העתק מסמכי ההתאגדות של חברת האם

העתק הדו"ח האחרון של חברת האם ומאזן אחרון מבוקר

התחייבות לפעול על פי הכללים הנוגעים למשרד מייצג בסינגפור

כאשר לא ניתן לספק דו"ח ומאזן מבוקר משום שחברת האם חדשה לדוגמה, יש לספק רשימה של נתונים כמו, הצהרה על כל המידע הרלבנטי הנתמכת בעותקים של כרטיסי ביקור, כתובת אתר האינטרנט של החברה , תוכנית עסקית, מסמכי פרסומת וכיוב'. כל המסמכים חייבים להיות באנגלית או מתורגמים לאנגלית.

אם הפעילות המוצעת במסגרת הפעילויות המוכרות וחוקיות, לא תהיה בעיה לקבל אישור הפעלת המשרד המייצג. לעיתים הרשויות ידרשו מידע נוסף או מסמכים נוספים.

בדרך כלל חברת האם פונה לגוף מקומי שלוקח על עצמו את הטיפול ברישוי המשרד המייצג מטעם חברת האם, כולל הגשת בקשה לרשויות לקבלת מספר משרד מייצג, בקשה להעסיק עובדים מקומיים, וכיוב'. עד להקמת המשרד המייצג, משמש הגוף המקומי ככתובת עבורו. מאחר ובין היתר יש להעביר לפחות אדם אחד מחברת האם לסינגפור כדי לאייש את המשרד המייצג, יש צורך בהוצאת ויזת עבודה לאותו אדם. הוצאת הויזה אורכת כחודש וחצי.

חידוש רישיון למשרד המייצג

לאחר שאושר, על המשרד המייצג לחדש את רישיונו, אחת לשנה.

בדרך כלל, כחודשיים לפני תום השנה, ישלחו הרשויות תזכורת לחידוש הרישיון. מאחר ורישיון למשרד מייצג אינו יכול לעלות על 3 שנים, לאחר תקופה זו יש להעלות את דרג הייצוג לחברה המשמשת כסניף או שלוחה של חברת האם.

אם המשרד המייצג לא יפעל לחידוש רישיונו בתום השנה, יגרום הדבר לסיום הרישיון ומחיקתו.

פתיחת חשבון בנק למשרד מייצג

משרד מייצג רשאי לאחר שקיבל רישיון, לפתוח חשבון בנק באחד הבנקים המקומיים או בינלאומיים בסינגפור. התהליך לפתיחת החשבון שונה מבנק לבנק ואורך מספר ימים עד שבועיים. המסמכים הדרושים לפתיחת חשבון בנק למשרד מייצג:

בקשה לפתיחת חשבון מיוחדת למשרד מייצג

העתק ממכתב האישור של ה-International Enterprise Singapore

אישור של מועצת המנהלים על כך שהם מבקשים לפתוח את החשבון ומינוי בעלי זכויות החתימה בחשבון זה

צילום תעודת ההתאגדות של החברה האם

צילום התזכיר והתקנות של החברה האם

העתק מצב החברה מרשם המנהלים (רשם החברות אצלנו)

העתק הפלט מרשם החברות המעיד על בעלי המניות בחברה , כולל העתקי דרכונים שלהם והצהרתם על כך שהם מחזיקים במניות עבור עצמם או בנאמנות עבור נהנה.

צילום דרכונים של המנהלים ושל בעלי זכויות החתימה בחשבון המשרד המייצג.

מעמדו של המשרד המייצג

המשרד המייצג הסינגפורי הוא מיוחד במינו בעולם משום שהוא אינו מביא להכנסות כלשהן לחברת האם ואינו יוצר עסקים, אך מהווה הליך ביניים לחברות המבקשות לבדוק עסקים בסינגפור כשער למדינות המזרח.
חברה בסינגפור לפני שרושמים חברה בסינגפור אחרי שרושמים חברה בסינגפור איזה סוג חברה כדאי להקים
המיסוי בסינגפור משרד מייצג Rep. Office פתיחת חשבון בנק בסינגפור השוואה בין הבנקים בסינגפור

קרא על: המיסוי בסינגפור

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner