עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

קיזוז הפסדים
שמקורם מחוץ לישראל

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

עם המעבר למיסוי פרסונלי, ימוסו תושבי ישראל על הכנסותיהם מחו"ל. במקביל נקבעו הוראות להתרת קיזוז הפסדים שנוצרו בחו"ל. בתיקון הוחלף סעיף 29 לפקודה והוסף סעיף 92 (ב)(3) לפקודה. כלל בסיסי בסעיפים אלו הוא כי לא יותר הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל, אשר אם היה רווח לא היה מתחייבבמס בישראל.

כמו כן נקבעו הכללים הבאים:

7.1 הפסדים הנובעים מהכנסה פסיבית - סעיף 29(1)

הפסדים הנובעים מהכנסה פסיבית מחו"ל יקוזזו רק כנגד הכנסות פסיביות מחו"ל. הפסדים כאמור שנותרו לאחר הקיזוז, יועברו לשנים הבאות ויקוזזו כנגד הכנסה פסיבית מחו"ל באותן שנים, בזו אחר זו. הכנסות פסיביות, לעניין סעיף זה, הוגדרו כהכנסות מריבית, מדיבידנד, מדמי שכירות ומתמלוגים, שאינן הכנסות מעסק או משלח יד.

7.2 הפסד מעסק או משלח יד - סעיף 29(2)

על הפסד מעסק או משלח יד שמקורו בחו"ל יחולו ההוראות הבאות:

7.2.1. נקבע בסעיף סדר קדימויות להכנסות מהן יקוזז ההפסד:

1. כנגד הכנסה חייבת באותה שנה מעסק או משלח יד שמקורו בחו"ל.

2. כנגד הכנסה פסיבית שמקורה בחו"ל שנותרה לאחר הקיזוז לפי סעיף 7.1 לעיל.

3. אם ההפסד הינו מעסק שהשליטה בו וניהולו מופעלים מישראל, יכול הנישום לבקש לקזזו כנגד הכנסות שמקורן בישראל.

7.2.2. נותר הפסד שלא ניתן לקזזו באותה שנה, הוא יועבר לשנים הבאות לקיזוז כנגד הכנסה מעסק או משלח יד שמקורם בחו"ל (לרבות רווח הון בעסק או משלח יד). כאשר ההפסד המועבר הינו מעסק שהשליטה בו וניהולו מופעלים מישראל, יכול הנישום לבקש לקזזו כנגד הכנסות מעסק או משלח יד שמקורם בישראל (לרבות רווח הון או שבח בעסק או משלח יד).

7.2.3. קוזז הפסד מעסק או משלח יד שמקורו בחו"ל כנגד הכנסות שמקורן בישראל (כאשר מדובר בעסק שהשליטה בו וניהולו מופעלים מישראל) יחול "כלל תפיסת ההכנסה": הכנסה חייבת מחו"ל שהיתה לנישום מעסק בשנתיים שקדמו לשנת הקיזוז או בחמש השנים שאחריה, עד גובה ההפסד שקוזז כאמור, תחשב כהכנסה שמקורה בישראל. משמעות כלל זה היא: סיווג מקום ההכנסה כהכנסה שהופקה בישראל(למרות שמדובר בהכנסה שבפועל הופקה מחוץ לישראל). סיווג זה ישלול מהנישום את הזיכוי בגין המס ששילם בחו"ל וזאת מאחר וכללי הזיכויים לא יאפשרו מתן זיכוי להכנסה שמקום הפקתה בישראל [ראה סעיף 10 להלן].

7.3 קיזוז כנגד סכום אינפלציוני - סעיף 29(4)

הפסדים כאמור בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל לא יקוזזו כנגד סכום אינפלציוני, אם ביקש זאת הנישום. לא חלה על הנישום חובת הקיזוז כנגד סכום אינפלציוני ולכן אין הוא מאבד את ההפסד, אלא מקזזו כנגד הכנסה אחרת ואם לא נותרה הכנסה באותה שנה, הוא רשאי להעבירו לקיזוז בשנים הבאות.

7.4 הפסד הון - סעיף 92(ב)(3)

על הפסד הון שמקורו בחו"ל יחולו ההוראות שחלו ערב התיקון, פרט לכך שיש לקזזו תחילה כנגד רווח הון שמקורו בחו"ל. יצוין כי מגבלת קיזוז של 7 שנים בוטלה לגבי הפסדי הון שנוצרו החל משנת המס 1996.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner