עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת - המשך

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל - צרפת המשך

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצרפתית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הצרפתית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 13: רווחי הון

1. (א) רווחים שהופקו מהעברת מקרקעין כהגדרתם בסעיף 6, ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין האמורים.

(ב) רווחים מהעברת מניות או זכויות בחברה או ביישות משפטית אשר למעלה מ50-אחוזים מנכסיהן מורכבים - בין במישרין ובין באמצעות תיווך של חברה או יישות משפטית, אחת או יותר - ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת או מזכויות הקשורות למקרקעין כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

2. (א) רווחים מהעברת מניות (שאינן אלה המאוזכרות בתת-ס"ק (ב) לס"ק 1) המהוות חלק מהחזקה מהותית, ישירה או עקיפה, בחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס באותה מדינה ובהתאם לדיניה, אך המס שיוטל כך לא יעלה על 18 אחוז מהרווחים האמורים.

(ב) (1) למטרות תת-ס"ק (א), "החזקה מהותית ישירה או עקיפה", יראוה כמתקיימת אם, ורק אם, המעביר, לבדו או יחד עם בני אדם קשורים, החזיק במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בתקופת 12 החודשים שקדמה להעברה:

- לפחות ב-25 אחוז מהון החברה , מקום שאותה חברה היא חברה משפחתית; או

- לפחות ב-10 אחוז מהון החברה בכל המקרים האחרים.

(2) "אדם הקשור למעביר"הוא:

- במקרה של חברות, חברה שהמעביר שולט בה במישרין או בעקיפין; או חברה השולטת במעביר במישרין או בעקיפין; או שהיא נשלטת במישרין או בעקיפין ע"י אותו אדם השולט במישרין או בעקיפין במעביר;

- במקרה של יחידים, בן/בת זוג של המעביר/ה; או יורש או צאצא של המעביר/ה; או יורש או צאצא של בן/בת הזוג של המעביר/ה.

(3) המונח "חברה משפחתית"פירושו חברה שלפחות 50אחוז מההון שלה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים שהנם המעביר ובני האדם הקשורים אליו.

(ג) על אף ההוראות הקודמות של ס"ק זה, הוראות ס"ק 5 יחולו מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים מהעברת מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, והרשות המוסמכת של המדינה הנזכרת ראשונה אישרה כי הוענקה דחיית מס ביחס להעברה האמורה לחברה שהיא תושבת המדינה הנזכרת ראשונה, לפי חוקי המס שלה המתייחסים לאירגון-מחדש של תאגידים, ואולם הוראה זו לא תחול על עיסקה שמטרת ביצועה העיקרית הינה להבטיח הנאה מהוראה זו.

3. על אף הוראות ס"ק 2, רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם המיזם כולו) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

4. רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם המעביר.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2(א) ו-(ב), 3 או 4 ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

 

קרא על סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner