עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 13: ריבית

(1) ריבית שהפיק תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, ניתן להטיל עליה מס בידי שתי המדינות המתקשרות.

(2) (א) ריבית שהפיק תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ממקורות שבתחומי המדינה מתקשורת האחרת, לא יוטל עליה מס בידי המדינה המתקשרת האחרת בשיעור העולה על- 17.5 אחוזים מסכומה ברוטו של אותה ריבית, ואולם אם נבעה הריבית מהלוואה מכל סוג שהוא שנתנו בנק, מוסד חיסכון או חברת ביטוח, או כיוצא באלה, לא יוטל מס על הריבית בשיעור העולה על - 10 אחוזים מסכומה ברוטו של אותה ריבית.

(ב) תושב מדינה מתקשרת רשאי לבחור, במקום המס המוטל לפי פסקה (א), להתחייב במס על הכנסתו מריבית כאילו הכנסה זו הינה רווחים תעשייתיים ומסחריים החייבים במס לפי סעיף 8 (רווחי עסקים). הרשויות המוסמכות של כל מדינה מתקשרת רשאיות לקבוע כללים סבירים לקביעת ההכנסה החייבת ולדיווח עליה. כמו כן, כל רשות מוסמכת רשאית לקבוע נוהלים על מנת להבטיח שאדם המפיק הכנסת ריבית ימציא את הספרים והחשבונות הדרושים לקביעת סכום המס הנדון.

(3) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), ריבית שהפיקו כנהנים (א) אחת מן המדינות המתקשרות, או גורם של אותה מדינה מתקשרת, שאינו חייב במס בידי אותה מדינה מתקשרת על הכנסתו, או (ב) תושב של מדינה מתקשרת כאמור, בשל חובות שערבה להם או בטחה אותם אותה מדינה מתקשרת, או גורם אשר לה, תהא פטורה ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת.

(4) ריבית ששילם תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לאדם שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת (ולגבי ריבית ששילם תושב ישראל, לאדם שאינו אזרח של ארצות הברית), תהא פטורה ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת, אלא אם כן רואים ריבית זו כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת לפי סעיף קטן (2) לסעיף 4 (מקור ההכנסה).

(5) סעיפים קטנים (2), (3) ו-(4) לא יחולו אם רואים את הריבית לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים שניתן ליחסם למוסד קבע שיש למקבל במדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה יחולו הורואת סעיף 8 (רווחים עסקים).

(6) מקום ששולם סכום לאדם קשור, והיו רואים סכום זה כריבית אלמלא העובדה כי הוא עולה על סכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור, יחולו הוראות סעיף זה רק על אותו חלק מן הסכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור. במקרה כזה רשאית כל מדינה מתקשרת להטיל מס על הסכום העודף, בהתאם לדיניה היא, לרבות הוראות אמנה זו, לפי הענין.

(7) המונח "ריבית", כפי שמשמש באמנה זו, משמעותו הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה והכנסה אחרת, שלפי דיני המיסים של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה.

(8) הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(3) לא יחולו לגבי "תשואה עודפת בקשר לזכות שיורית בגופי צינור להשקעה במשכנתאות" ((REALESTATEMORTGAGEINVESTMENTCONDUIT.

 

קרא על סעיף 14: תמלוגים

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner