עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

סעיף 26: מניעת מסי כפל

מסי כפל על הכנסה יימנעו באורח זה:

(1) בהתאם להוראותיהם ובכפוף להגבלותיהם של דיני ארצות הברית (כפי שיתוקנו דינים אלה מזמן לזמן מבלי לשנות את העיקרון הכללי שבכאן), תתיר ארצות הברית לאזרח או לתושב של ארצות הברית, כזיכוי נגד מס ארצות הברית, את הסכום המתאים של מיסים ששולמו או נצמחו לישראל, ולגבי חברה של ארצות הברית המחזיקה בבעלותה לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של חברה ישראלית, שממנה היא מקבלת דיבידנדים בשנת מס כלשהי, תתיר גם זיכוי בעד הסכום המתאים של מיסים ששולמו או נצמחו לישראל על יד החברה הישראלית משלמת הדיבידנדים, בזיקה לרווחים שמהם שולמו אותם דיבידנדים. הסכום המתאים כאמור יתבסס על סכום המס ששולם או נצמח לישראל, אולם הזיכוי לא יעלה על הגבולות (לשם הגבלת הזיכוי לגבי מס ארצות הברית על הכנסה ממקורות שבתחומי ישראל, או על הכנסה ממקורות שמחוץ לארצות הברית) שקבעו דיני ארצות הברית לשנת המס. לשם החלת הזיכוי של ארצות הברית בקשר למיסים ששולמו או נצמחו לישראל, יוחלו הכללים המפורשים בסעיף 4 (מקור ההכנסה), כדי לקבוע את מקור ההכנסה. לענין החלתו של הזיכוי של ארצות הברית בקשר למיסים ששולמו או נצמחו לישראל, רואים את המיסים הנזכרים בסעיף קטן (1)(ב) ו-(2) לסעיף 1 (המיסים הנידונים) כמסי הכנסה.

(2) מקום שאזרח ארצות הברית הינו תושב ישראל -

(א) באשר לפריטי הכנסה הפטורים ממס של ארצות הברית או הנתונים לשיעור מופחת של מס של ארצות הברית כאשר הם מופקים בידי תושב ישראל שאיננו אזרח ארצות הברית, תתיר ישראל כזיכוי, כנגד המס הישראלי - בכפוף להוראות דיני המס בישראל בענין מתן זיכוי למסי חוץ - רק את המס ששולם, אם היה כזה, שארצות הברית רשאית להטיל לפי הוראות אמנה זו, ושאינו מס שיכול להיות מוטל רק מכוח אזרחות לפי סעיף קטן (3) לסעיף 6 (הוראות כלליות לחיוב במס).

(ב) לצרכי חישוב מס של ארצות הברית, תתיר ארצות הברית כזיכוי, כנגד מס של ארצות הברית, את מס ההכנסה אשר שולם לישראל לאחר הזיכוי כאמור בפסקה (א); הזיכוי שינתן כאמור לא יפחית את חלק המס של ארצות הברית הניתן לזיכוי כנגד המס הישראלי לפי פסקה (א).

(ג) לענין מניעת מסי כפל בארצות הברית בהתאם לפסקה (ב), ולענין זה בלבד, פריטי הכנסה המאוזכרים בפסקה (א) יראו אותם כמופקים בישראל ככל הדרוש לשם מניעת מיסוי כפול של אותה הכנסה לפי פסקה (ב).

(3) בהתאם להוראותיהם ובכפוף להגבלותיהם של דיני ישראל (כפי שיתוקנו דינים אלה מזמן לזמן מבלי לשנות את העקרון הכללי שבכאן), ישראל תתיר לתושב ישראל כזיכוי נגד מס ישראלי את הסכום המתאים של מסי הכנסה ששולמו או נצמחו לארצות הברית, ולגבי חברה ישראלית המחזיקה לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של חברה של ארצות הברית שממנה מתקבלים דיבידנדים בשנת מס, תתיר גם זיכוי בעד הסכום המתאים של מיסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית בידי החברה של ארצות הברית משלמת הדיבידנדים, בזיקה לרווחים שמהם שולמו אותם דיבידנדים. הסכום המתאים כאמור יהא מבוסס על סכום המס ששולם או נצמח לארצות הברית, אולם לא יעלה על אותו חלק מן המס הישראלי השווה ליחסה של הכנסתו נטו של אותו תושב ממקורות שבתחומי ארצות הברית אל כלל הכנסתו נטו לגבי אותה שנת מס. לשם החלת הזיכוי הישראלי בקשר למיסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית, יוחלו הכללים המפורשים בסעיף 4 (מקור ההכנסה), כדי לקבוע את מקור ההכנסה. לעניני החלתו של הזיכוי הישראלי בקשר למיסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית, רואים את המיסים הנזכרים בסעיפים קטנים (1)(א) ו-(2) לסעיף 1 (המיסים הנידונים) כמיסים בני זיכוי.

(4) על אף האמור בכל הוראה אחרת באמנה זו, כלל המקור שנקבע בסעיף 4 (מקור ההכנסה) לגבי הכנסה המופקת ממכירה, חליפין, או העברה אחרת של מניות או של זכויות בנכס בלתי מוחשי, יחולו לענין סעיף זה. כללי המקור האחרים הקבועים בסעיף 4 יחולו גם הם לענין סעיף זה ככל שהדבר אינו אסור בדין הפנימי של המדינה המתקשרת המעניקה הקלה ממיסוי כפול.

 

קרא על סעיף 27: אי הפליה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner