עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 12: דיבידנדים

(1) דיבידנדים שמקורם בתחומי אחת מן המדינות המתקשרות והמתקבלים על ידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת, ניתן להטיל עליהם מס בידי שתי המדינות המתקשרות.

(2) שיעור המס המוטל על ידי אחת מן המדינות המתקשרות על דיבידנדים שמקורם בתחומי אותה מדינה מתקשרת והמתקבלים על ידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת לא יעלה על -

(א) 25 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד המשולם או

(ב) מקום שחברה של אחת המדינות המתקשרות היא מקבל דיבידנד מאת חברה משלמת מהכנסה הנובעת במשך תקופה כלשהי שלגביה החברה המשלמת אינה זכאית לשיעור המס המופחת החל לגבי מפעל מאושר לפי החוק הישראלי לעידוד השקעות הון (1959), 12.5 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד, אולם רק אם -

(1) במשך חלקה של שנת המס של החברה המשלמת שקדם לתאריך תשלום הדיבידנד, ובמשך כל שנת המס שלה שקדמה לכך (אם ישנה כזאת), לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של החברה המשלמת שהונפקו נמצאו בבעלותה של החברה המקבלת, וכן

(2) לא יותר מ-25 אחוזים מן ההכנסה ברוטו של החברה המשלמת לאותה שנת מס קודמת (אם ישנה כזאת) מורכבים מריבית או מדיבידנדים (שאינם ריבית הנובעת מניהולם של עסקי בנקאות, ביטוח או מימון, ודיבידנדים או ריבית שנתקבלו מחברות-בת, ש-50 אחוזים, או יותר, ממניות ההצבעה שלהן שהונפקו היו בבעלותה של החברה המשלמת בעת קבלתם של דיבידנדים או ריבית אלה).

(ג) מקום שחברה היא מקבלת דיבידנד מאת חברה המשלמת מהכנסה שנבעה במשך תקופה כלשהי שלגביה זכאית החברה המשלמת לשיעור מס מופחת החל על מפעל מאושר לפי החוק הישראלי לעידוד השקעות הון (1959), 15 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד המשולם, אולם רק אם מילאו אחר תנאי פסקה (ב)(1) ו-(2).

(3) (א) בארצות הברית, פסקה (ב) לסעיף קטן (2) לא תחול במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי REGULATED INVESTMENT COMPANY(להלן - "RIC") או REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (להלן - "REIT") של ארצות הברית. פסקה (א) תחול במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי RIC. במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי REIT, פסקה (א) לסעיף קטן (2) תחול אם בעל הזכות שביושר ((BENEFICIAL OWNER של הדיבידנדים הוא יחיד ששיעור זכויותיו באותה REITהינו פחות מ-10%. במקרה אחר יחול שיעור המס החל לפי החוק הפנימי של ארצות הברית.

(ב) בישראל, לא יחול סעיף קטן (2) על דיבידנדים המשולמים בידי חברות אשר הכנסותיהן מתחייבות במס בדרך המתוארת בסעיפים 64 ו-64א לפקודת מס הכנסה הישראלית, או בדרך דומה במהותה. במקרים אלה ההכנסה תיחשב כאילו היתה רווחי עסקים ממוסד קבע החייבים במס לפי הוראות סעיף 8 (רווחי עסקים).

(4) דיבידנדים ששולמו על ידי חברה של אחת מן המדינות המתקשרות לאדם שאינו תושב של המדינה המתקשרת האחרת (ולגבי דיבידנדים ששולמו על ידי חברה ישראלית, לאדם שאינו אזרח של ארצות הברית) יהיו פטורים ממס על ידי המדינה המתקשרת האחרת;

(5) סעיפים קטנים (2) ו-(3) לא יחולו אם רואים דיבידנדים אלה, לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים שניתן ליחסם למפעל קבע שישלמקבל במדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 8 (רווחי עסקים).

 

קרא על סעיף 13: ריבית

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner