עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנת כפל מס ישראל - ארה"ב

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (המשך)

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על הכנסה

סעיף 25: הגבלת הטבות

(1) אדם שהינו תושב מדינה מתקשרת המפיק הכנסה ממקורות במדינה המתקשרת האחרת, לא יהא זכאי, במדינה המתקשרת האחרת, להנות מההטבות שבאמנה זו אם:

(א) 50 אחוזים או יותר מהזכויות שביושר ((BENEFICIAL INTERESTבאותו אדם (או, במקרה של חברה 50% או יותר מכוח ההצבעה או מהערך של מניות החברה ) הינם, במישרין או בעקיפין, בבעלות הרכב כלשהו של יחיד או יחידים שאינם תושבי מדינה מתקשרת כלשהי, ושאינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה שהופקה מחוץ לאותה מדינה מתקשרת; או

(ב) 50 אחוזים או יותר מההכנסה ברוטו של אדם כאמור משמשים בעיקרם, במישרין או בעקיפין, למילוי התחייבויות (לרבות התחייבויות בשל ריבית או תמלוגים) לאנשים שהינם תושבי מדינה שאינה מדינה מתקשרת, ושאינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה שהופקה מחוץ לאותה מדינה מתקשרת.

(2) אם חברה היא תושבת מדינה מתקשרת וסוג מניות בחברה זו או בחברה אחרת השולטת בה מזכה את בעליו, באמצעות חלוקת דיבידנד או בכל דרך אחרת, בחלק גדול מדי, באופן יחסי, מהכנסה המופקת במדינה המתקשרת האחרת מנכסים מסויימים הנמצאים באותה מדינה מתקשרת אחרת או מפעילויות המבוצעות שם, ו-50% או יותר מהמניות מאותו סוג הינם, במישרין או בעקיפין, בבעלות יחיד או הרכב כלשהו של יחידים שאינם תושבי אף לא אחת מהמדינות המתקשרות ואינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה המופקת מחוץ לאותה מדינה מתקשרת, אזי ההטבות שבאמנה זו לא יחולו באשר להכנסה כלשהי המתייחסת לאותם נכסים או פעילויות.

(3) הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם האדם שמפיק את ההכנסה הינו אחד מאלה:

(א) יחיד;

(ב) ישות המתוארת בפסקאות (א), (ב) או (ג) לסעיף קטן (2) לסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים);

(ג) עוסק בניהול פעיל של מסחר או עסק במדינה המתקשרת הראשונה (למעט עסק של ביצוע או ניהול השקעות זולת אם פעילויות אלו הינן פעילויות בנקאיות או ביטוחיות המבוצעות בידי בנק או חברת ביטוח) וההכנסה המופקת מהמדינה המתקשרת האחרת מופקת בקשר לאותו מסחר או עסק או שהיא כרוכה בו;

(ד) חברה אשר בסוג המניות העיקרי בה יש מסחר ממשי וסדיר בבורסה מוכרת; או

(ה) ישות שהינה מוסד ללא כוונת רווח ומכוח מעמד זה הינה פטורה בדרך כלל ממס הכנסה במדינה המתקשרת בה היא תושבת, ובתנאי שיותר ממחצית הנהנים, החברים, או המשתתפים, במוסד כאמור, אם ישנם כאלו, הינם אנשים הזכאים לפי סעיף זה להטבות שבאמנה זו.

(4) (א) אדם שאינו זכאי להטבות שבאמנה בהתאם להוראות הקודמות בסעיף זה, יכול, למרות כל האמור, לקבל את ההטבות שבאמנה אם כך קובעת הרשות המוסמכת של המדינה שבה מופקת ההכנסה הנדונה.

(ב) אם מכוח סעיף זה מציעה אחת המדינות המתקשרות לשלול מתושב המדינה המתקשרת האחרת את ההטבות שבאמנה, יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו בזו לבקשת אחת הרשויות המוסמכות.

(ג) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יתייעצו זו בזו במטרה לקבוע דרך ישום מוסכמת של הוראות סעיף זה.

(5) לענין פסקה (ד) לסעיף קטן (2), המונח "בורסה מוכרת" משמעו:

(א) מערכת הNASDAQ- שבבעלות האיגוד הארצי של סוחרים בניירות ערך בע"מ (.(NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS INC וכל בורסה הרשומה ברשות ניירות הערך (COMMISSIONEXCHANGEAND(SECURITIESכבורסת ניירות ערך ארצית לענין חוק ניירות הערך משנת 1934

((SECURITIESEXCHANGEACTOF1934;

(ב) הבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל בורסה ישראלית אחרת שתאושר בידי שר האוצר; וכן

(ג) כל בורסה אחרת שהרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסכימו עליה.

 

קרא על סעיף 26: מניעת מסי כפל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner