עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
שטר מכר - טאבו

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שטר מכר - טאבו

שטר מכר לשכת רישום המקרקעין להעברת דירה בטאבו (כולל תמורה)

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

מדינת ישראל

משרד המשפטים/אגף המירשם והסדר המקרקעין

לשכת רישום המקרקעין ב.....................

 

מס' השטר _________________

 

שטר מכר

 

השטר הזה מעיד שבתמורה שקיבל/ו ה"ה

 

 

 

 

 

שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז. (מס' תאגיד)

 

להלן: "המוכרת"

מאת ה"ה

 

 

 

 

 

שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז. (מס' תאגיד)

 

להלן: "הקונה"

מעבירה בזה הגב' ........................

לגב'  ........................

 

את זכות הקניין במקרקעין המפורטים ברשימה דלהלן ומצהיר/ים בזה שהוא/שהם בעל/י המקרקעין הנזכרים ברשימה והם נקיים מכל ערעור זכות צד שלישי, פרט למפורטים להלן, כן מצהיר/ים הצד/דים שהתמורה המלאה והנכונה שולמה.

 הישוב:  ......................... 

הרשימה:

 

 

 

החלקים

 

מס' הספר או הגוש

מס' הדף

או החלקה

השטח

 

חלקו של   המוכר

החלקים המועברים

עודף לאחר המכר

תאור המקרקעין או גבולותיהם והשעבודים

 

 

מ"ר

דונם

במקרקעין

מהמקרקעין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המוכר/ים

 

 חתימת הקונה/ים

השם

חתימה

 

השם

חתימה

 

 

 

 

 

 

ע"י עו"ד גבריאל הנר, באמצעות יפויי כח בלתי חוזרים מיום


אימות חתימת השטר

ימולא בפני עו"ד או רשם

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפני המוכרת והקונה של המקרקעין, ע"י עו"ד גבריאל הנר, באמצעות יפויי כח בלתי חוזרים מיום ........................ ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

 אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14 (ב) / 16 (א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל - 1969.

 

 

 

 

 

ת א ר י ך

 

חותמת  (שם וכתובת)

 

ח ת י מ ה

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

אישור עו"ד לפי סעיף 16 (א1) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל - 1969.

אני מאשר כי בתאריך 18 ביולי 2004 בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו, כאמור בתקנה 9 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל - 1969 ומצאתים מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.  

גבריאל הנר,  עו"ד

 

רחוב בן יהודה 242, תל אביב 63501

 

 

שם עורך הדין

 

כ ת ו ב ת

 

ח ת י מ ה

 

 

 

 

 

                 

 

 לשימוש רשם המקרקעין

אישור 

העיסקה אושרה לרישום בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק המקרקעין,  התשכ"ט - 1969.

 

 

 

תאריך

 

רשם המקרקעין

 

הורד שטר מכר המתאים לך בפורמט word >>

 

ראה גם בקשה לרישום הערת אזהרה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner