עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) המשך

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011

פרק א': פרשנות

1. הגדרות

פרק ב': ארגון המרשם

2. הממונה

3. המפקח

4. הרשם

5. מוסמך בסמכויות רשם

6. ייחוד פעולות למפקח

7. הפנקסים

8. צורת הרישום

פרק ג': הליכי הרישום

סימן א': רישום עסקאות

9. הגשת עסקה לרישום

 10. רישום עסקאות כשהחותם הוא תאגיד

 11. צירוף תכניות מאושרות

 12. חתימת השטר בלשכה

 13. אישור העסקה לרישום

 14. חתימת השטר בפני עורך דין ורישום העסקה

 15. שלילת הסמכה לאמת שטרי עסקה

 16. זיהוי צדדים לעסקה

סימן ב': רישום ירושה

17. רישום ירושה על פי בקשה

 18. הגשת בקשה

 19. רישום ירושה של שכירות מתבטלת

 20. תחולת סימן א'

סימן ג': רישום הערות ומחיקתן

21. רישום הערת אזהרה

 22. מחיקה של הערת אזהרה

 23. סמכות הרשם לדרוש מסמכים נוספים

 24. הערה על צורך בהסכמה

סימן ד': רישום הערות נוספות

25. הערות נוספות על ההערות שבחוק

 26. הערה על ביטול הרשאה

 27. הערה על ייעודם של מקרקעין

 28. הערה על מקלט או מחסה

 29. הערה על אי–התאמה

 30. הערה על נכסי הקדש ציבורי

סימן ה': רישום פסקי דין וצווים

31. רישום פסקי דין והחלטות אחרות של בתי משפט

 32. רישום החלטות וצווים שלרשויות אחרות

 33. הגשת המסמך לרישום

סימן ו': רישום זכות קדימה ומימושה

34. זכות קדימה עלפי הסכם

 35. רישום זכות קדימה של יורש

 36. הערה על הצעה לרכישת מקרקעין

 37. הפקדת מחיר

 38. הודעה על תשלום למציע

 39. ביצוע ההעברה

סימן ז': רישום הסכם שיתוף, פירוק שיתוף או רישום זיקת הנאה

40. רישום הסכם שיתוף

 41. רישום זיקת הנאה

 42. חוות דעת לעניין פירוק שיתוף דרך הפיכה לבית משותף

סימן ח': רישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח או גבולות

43. בקשה לרישום ראשון

 44. בקשה לחידוש רישום

 45. בקשה לתיקון שטח או גבולות

 46. מסירת הודעה לבעלי הזכויות

 47. הגשת התנגדות

 48. מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות

 49. דיון כשהוגשה התנגדות

 50. החלטת המפקח

 51. מסירתה החלטה

 52. תוכן הצו

 53. ביצוע הרישום

סימן ט': רישום בית משותף, תיקון הרישום וביטולו

54. הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים

 55. מתן צו רישום

 56. רישום צו

 57. בית משותף המורכב מבתים אחרים

 58. בקשה לתיקוןצו רישום

 59. הגשת טענות והחלטת המפקח בבקשה לתיקון צו רישום

 60. בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים

 61. הגשת טענות בהליך לביטול הרישום

 62. רישום בית שבבעלות משותפת

 63. העברת בעלות לחוכר

סימן י': חלוקה, פיצול ואיחוד

64. הגדרות

 65. רישום פעולת תכנון

 66. רישום חלוקה חדשה

 67. הוראות כלליות

סימן י"א: ביטול רישומים

68. מחוברים שנרשמו בנפרד מהקרקע

 69. מיזוג זכויות

 70. ביטול זכות רשומה

 71. ביטול רישום בידי הצדדים

 72. הפקעת משכנתה בעקבות הפקדה

 73. מחיקת עיקולים

פרק ד': עררים

74. התקופה לערר לממונה

 75. סיכומים נוספים

 76. התקופה לערעור לבית משפט

 פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים

סימן א': יישוב סכסוכים

77. הגדרות

 78. החלת סדר הדין האזרחי

 79. מקום הגשת התביעה

 80. פרטי כתב התביעה

 81. צירוף תקנון לכתב התביעה בבית שאינו רשום כבית משותף

 82. מיזוג

 83. התקופה לערעור

סימן ב': ניהול ופיקוח

84. רישום תקנון לבית משותף

 85. נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים

 86. סכסוך בבית משותף שנהרס

 

 פרק ו': הוראות שונות

87. ביטול סוגי מקרקעין

 88. ביטול עסקאות במקרקעי יעור

 89. החלטות בכתב

 90. טפסים

 91. עיון בפנקסים

 92. קבלת נסחים

 93. עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים

 94. העברת מרשם לרשם

 95. תיקון טעויות

 96. פרסום בעיתונים

 97. הוצאות

 98. ביטול

 99. תחילה ותחולה

 

תקנות ניהול ורישום: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

קרא על חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין -חברה זרה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner