עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

הרחבת יריעת המס בישראל כך שתכלול גם הכנסות של תושבי ישראל המופקות מחוץ לישראל חייבה קביעת מנגנון או "דרך טיפול במסי כפל" למניעת כפל מס. השיטה המקובלת היא מתן זיכוי בשל מס זר ששולם למדינת חוץ.

קודם לתיקון ניתן לי חלק י' פרק שלישי לפקודה זיכוי בגין מס זר רק למס ששולם למדינה גומלת (מדינה עימה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס). השיטה כללה זיכויים וכן ניכוי עודף המס הזר במקרים מסוימים, כשלא ניתן כזיכוי. בנוסף, שני צווים שמנעו כפל מס:

1. צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ"ד-1963 שטיפל בנישומים שהיו חייבים במס משום שראו את הכנסתם כאילו הופקה בישראל לפי סעיף 5 לפקודה.

2. צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות חוץ של תושב ישראל), התשכ"ד-1963 שטיפל בנישומים להם היו הכנסות שנתקבלו בישראל.

שני צווים אלו יבוטלו עם החלת התיקון.

התיקון שינה את חלק י' פרק שלישי לפקודה. להלן עקרונות מתן זיכוי בגין מס זר:

10.1 תושב ישראל ששילם מסי חוץ, על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל החייבת במס בישראל, יהיה זכאי לקבל זיכוי בגין מסי החוץ, בין אם קיימת אמנה עם המדינה בה שולם המס ובין אם לאו.

"מסי חוץ" - מסים המשתלמים לרשויות המס של מדינה זרה,לרבות מסים המשתלמים למדינות שהן חלק ממדינה פדרלית (כדוגמת המדינות בארה"ב), או לרשויות אזוריות שהן חלק מאותה מדינה, המחושבים כאחוז מההכנסה, ולמעט מיסים עירוניים.

10.2. לצורך חישוב הזיכוי המותר אין הפרדה בין המדינות הזרות - כל המדינות בחו"ל ייחשבו כמדינה אחת.

10.3. שימוש ב"שיטת הסלים" הכנסות שמקורן בחו"ל יקובצו לפי סוג מקור ההכנסה (הכנסות מעסק, מריבית, מדיבידנד, משכר דירה וכו'), וכך גם המס החל על הכנסות אלו.

10.4. הזיכוי יחושב לכל סל בנפרד לפי מסי החוץ ששולמו בגין ההכנסות בסל זה.

10.5. תקרת הזיכוי היא המס החל בישראל על אותו סוג הכנסה.

10.6. במידה ונותר עודף מס ששולם בחו"ל אשר לא הותר כזיכוי, תהיה אפשרות להעברתו מתואם קדימה חמש שנים ולקזזו כנגד מס אותו יהיה חייב הנישום בישראל בגין הכנסות מחו"ל מאותו סל (סעיף 205א לפקודה).

10.7. לא יינתן זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל על הכנסות הפטורות ממס בישראל.

10.8. זיכוי בגין מס זר יינתן לאדם החייב בתשלום המס בחו"ל. לא יינתן זיכוי בגין מס ששולם "בהתנדבות" בחו"ל.

10.9. מס ששולם בחו"ל לא יותר בניכוי. (סעיף 206 לפקודה).

10.10. זיכוי עקיף

זיכוי עקיף הינו זיכוי שיינתן לחברה תושבת ישראל בעת קבלת דיבידנד מחברה בחו"ל, בה היא מחזיקה ב- 25% מאמצעי השליטה או יותר, בגין המס ששולם בחו"ל על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד.

הזיכוי יינתן אם החברה ביקשה לשלם מס בשיעור 36% על הדיבידנד, או שעל פ י האמנה יש לתת זיכוי עקיף. (ראה דוגמה בסעיף 4.2.4 לעיל)

כאשר מחושב זיכוי עקיף, יש להחיל את המס בישראל (36%) על הדיבידנד שנתקבל בתוספת מס החברות ששולם בחו"ל והמס שנוכה במקור מאותו דיבידנד.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: מחירי העברה בעסקה בינלאומית

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner