עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

קביעת מחירי העברה

קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

בעסקאות בין צדדים קשורים קיים חשש כי תנאי העסקה הנקבעים בין הצדדים אינם תנאי השוק שלה. כאשר מדובר בעסקה בינלאומית הבדלים בשיעורי המס בין המדינות עלולים להוות תמריץ לקביעת מחירי העברה שונים ממחירי השוק ובצורה זו להסיט רווחים בין הצדדים הקשורים בעסקה. מסיבה זו, כללים לעניין מחירי העברה בין צדדים קשורים מקובלים בעולם. במסגרת התיקון הוסף סעיף 85א לפקודה. עפ"י סעיף זה, עסקה בינלאומית בה מתקיימים יחסים מיוחדים בין צדדים קשורים, אשר נקבעו בה מחיר או תנאי השונים ממה שהיה נקבע לולא היו מתקיימים היחסים המיוחדים, באופן שהופקו מהעסקה פחות רווחים, תדווח לצורכי מס בהתאם לתנאי השוק.

צד לעסקה רשאי לפנות לנציב לקבלת אישור מקדמי לגבי עסקה מסוימת או סדרת עסקאות דומות. הבקשה תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנוגעים לעסקה, וכן מסמכים אחרים אותם ביקש הנציב. במידה והוגשו כאמור, יהיה על הנציב להשיב תוך 180 יום, לכל היותר. אם לא השיב הנציב במועד, יראו את העסקה כאילו נעשתה בתנאי שוק.

בסעיף הוענקה הסמכה לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע דרכים לייחוס ההכנסות, ההוצאות, הניכויים, הזיכויים והפטורים במקרים בהם מחירי ההעברה שונים מהנהוג בשוק, וכן לקבוע הוראות לעניין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה והוראות רישום ותיעוד. יש לציין כי תחולת סעיף 85א לפקודה ביום כניסתן לתוקף של תקנות אלו.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner