עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

דיווחים וסמכויות

דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

12. דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

תיקון 132 כולל מספר הוראות כלליות לדיווחים ולסמכויות לקביעת חקיקת משנה, בנוסף לדיווחים ולסמכויות הספציפיים בסעיפים השונים, כמפורט להלן:

12.1 מינוי נציג לתושב חוץ

הוסף לפקודה סעיף 68ב הקובע כי תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל ימנה לעצמו נציג שהוא תושב ישראל. לא מינה נציג, יהיה הנציג זה שמונה כנציג על פי חוק מע"מ. הנציג יהיה מיופה כוח לדווח לפקיד השומה, לקבל בעבור תושב החוץ הכנסות ורווחים ולשלם את המס אותו חייב תושב החוץ בישראל (מתוך נכסי תושב החוץ). בסעיף הסמכה לשר האוצר, באישור ועדת כספים של הכנסת, לקבוע הוראות לביצוע וכן דוחות שחייב הנציג בהגשתם.

12.2 דיווחים הקשורים בנאמנויות

בתיקון לפקודה הוסף סעיף 131(א)(5ב) וכן סעיף 131(ג1). סעיף 131 (א)(5ב) מחייב תושב ישראל בהגשת דוח אם הוא יצר בשנת המס נאמנות או שקיבל מכספי נאמנות מעל 100,000 ש"ח וכן כל מי שהוא נהנה מכספי הנאמנות או המוטב בהם או הזכאי להם, במישרין או בעקיפין, גם אם אינם תושבי ישראל. תחולת הסעיף החל משנת המס 2002. לפי סעיף 131(ג1) יפרט הדוח לעיל את זהות הנאמן, הנהנה והמוטב, ואם הוא תושב חוץ גם את מדינת המושב שלו. סעיף 131א תוקן כך שיש בו הסמכה לשר האוצר לקבוע בתקנות דוחות נוספים שעל תושב ישראל החייב בדוח לפי סעיף 131(א)(5ב) לצרף.

12.3 כללי המרה

התיקון הוסיף את סעיף 240א לפקודה. בסעיף סמכות לנציג לקבוע כללי המרה לתרגום ההכנסה, ההכנסה החייבת, ההפסדים, ההוצאות ותשלומי המס של הנישום מחו"ל לשקלים חדשים.

12.4 סמכות מיוחדת

סעיף 244א לפקודה, שהוסף בתיקון, נותן סמכות  לשר האוצר, באישור ועדת כספים של הכנסת, לקבוע תנאים ותיאומים נדרשים לרשימת סעיפים שהוספו או תוקנו. רשימת הסעיפים: 5, 29, 64א1, 68א, 75ב, 85א, 91, 92, 100א, 102, חלק ה3 וחלק י' פרק שלישי.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: חוזרים נוספים והוראות הפעלה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner