עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
ביצוע חוזה מכר עם קבלן - מהלך הבניה

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

ביצוע חוזה מכר עם קבלן
מהלך הבניה

ביצוע חוזה מכר עם קבלן - מהלך הבניהביצוע חוזה מכר עם קבלן

רצוי לעקוב אחר קצב עבודתו של הקבלן ולבקר באתר הבניה לעיתים. במקרה של סטיה מקצב הבניה המובטח, רצוי לשלוח מכתב לקבלן באמצעות עורך דין.

יש לבדוק את הדירה במהלך תקופת הבניה לפחות פעם אחת בסיוע של מהנדס בניין. כמובן שמן הראוי לבצע בדיקה זו לפני ריצוף.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

ביצוע חוזה מכר עם קבלן - מהלך הבניה

תשלומים לקבלן

יש להקפיד על תשלום לקבלן באמצעות שיקים וקבלת קבלה תמורתם המפרטת את הסכום ששולם.

במקרים של הפקדה לחשבון הבנק של הקבלן, יש לוודא כי מדובר בחשבון הפרויקט ולא חשבון אחר של הקבלן וזאת על מנת שלא לאפשר לקבלן להטעות את הבנק המלווה של הפרויקט, שכן במקרה כזה, הבנק לא ימציא לידי הקונה ערבות בנקאית על הכספים שהופקדו לחשבון בנק אחר.

ערבות בנקאית לפי חוק המכר -דירות

תמורת כל תשלום של הרוכש לקבלן, על הקבלן להמציא לרוכש ערבות בנקאית בנוסח אחיד שנקבע. ראה נוסח ערבות בנקאית לרוכש דירה מקבלן.

מסירת החזקה בדירה

יש להקפיד על מספרכללים חשובים.

ראשית, יש לדרוש מהקבלן לערוך ניקוי של הדירה לפני המסירה כולל שטיפת רצפה ואביזרים סניטאריים, על מנת שיעלו הפגמים בהם.

את יום המסירה יש לתאם מראש ולהזמין בעל מקצוע שיתלווה לאותו מעמד, רצוי מהנדס בניין.

במעמד מסירת הדירה, יש לערוך פרוטוקול המפרט את כל הליקויים הגלויים. אם הנציג של הקבלן אשר נוכח במועד המסירה מסרב לרשום חלק מהליקויים בפרוטוקול, יש לרשום פרוטוקול נפרד מטעם הקונה. בתום המסירה יש להקפיד לקבל העתק פרוטוקול מאת הקבלן.

לאחר מסירת הדירה רצוילפנות אל הקבלן בכתב תוך פירוט כל הליקויים שנמצאו בדירה, וציון אילו הם הליקויים אשר תיקונם דחוף בעיני הקונה. בתום שנה מיום מסירת הדירה יתקן הקבלן את הליקויים שנתגלו, למעט ליקויים דחופים שאינם סובלים דיחוי עד אז, כגון נזילות וכיוב'.

אחריות הקבלן לדירה

אחריות הקבלן לליקויי הבניה מתחלקת ל-2 תקופות:

התקופה הראשונה: היא תקופת הבדק אשר תחילתה ביום מסירת הדירה לקונה על פי הפירוט הבא:

(1)           צנרות הכוללות מערכת אינסטלציה, הסקה ומרזבים? שנתיים

(2)           חדירות רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - 3 שנים

(3)           מכונות, מנועיםודודים - 3 שנים

(4)           קילוף חיפויי שיש בשטחים המשותפים כגון חדרי מדרגות - 3 שנים

(5)           שקיעתמרצפות בקומתהקרקע - 3 שנים

(6)           שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשביליםובשטח הבניין - 3 שנים

(7)           סדקים עוברים בקירות ובתקרות - 5 שנים

(8)           קילופים בחיפויים חיצוניים - 7 שנים

(9)           כל פגם או אי התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית - שנה.

התקופה השניה: היא תקופת האחריות המתמשכת 3 שנים והמתחילה בתום תקופת הבדק.

במהלך תקופת הבדק על הקבלן לתקן את הליקויים אלא אם הוא הוכיח שנגרמו כתוצאה מאשמת הלקוח, בעוד שבתקופת האחריות על הלקוח להוכיח כי דאג לתחזוקת הדירה וכי דיירי הבניין שמרו על תחזוקת השטחים במשותפים וכי הליקוי לא נגרם בגללם אלא בגלל ליקוי בבניה של הקבלן.

יש קבלנים שמציעים ללקוח תעודת אחריות של מתקני הדירה מאת קבלני משנה, כמו למשל של מערכת החימום הסולרית. אין לקבל הסדר זה, וממילא לדעתנו, תעודה של קבלן משנה אינה מסירה אחריות של הקבלן. אגב, במהלך הבניה יש לשים לב לכך שהלקוח קונה הדירה צריך להימנע מלמסור הוראות ישירות לקבלן המשנה, שכן הקבלן עלול להסיר את אחריותו לליקויים בעבודתו כתוצאה מכך.

 

קרא על הערת אזהרה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner