עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק המקרקעין

פרק א': פרשנות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

פרק א': פרשנות

סעיף 1

הגדרות

סעיף 2

בעלות

סעיף 3

שכירות

סעיף 4

משכנתה

סעיף 5

זיקת  הנאה

פרק ב': עסקאות ורישומן

סעיף 6

עסקה במקרקעין

סעיף 7

גמר העסקה

סעיף 8

צורתה של התחייבות

סעיף 9

עסקאות נוגדות

סעיף 10

רכישה בתום לב

פרק ג': בעלות והחזקה

סעיף 11

עומק וגובה

סעיף 12

המחובר לקרקע

סעיף 13

היקף העסקה במקרקעין

סעיף 14

הגבלת זכויות

סעיף 15

החזקה

סעיף 16

תביעה למסירת מקרקעין

סעיף 17

תביעה למניעת הפרעה

סעיף 18

שימוש בכוח נגד הסגת גבול

סעיף 19

החזרת גזלה

סעיף 20

שמירת תרופות

פרק ד': בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת

סעיף 21

ברירת בעל המקרקעין

סעיף 22

ביצוע הברירה

סעיף 23

זכות המקים לרכישת המקרקעין

סעיף 24

תשלום בעד שימוש

סעיף 25

תנאי התשלום

סעיף 26

קיזוז

פרק ה': שיתוף במקרקעין

סעיף 27

בעלות משותפת במקרקעין

סעיף 28

שיעור חלקו של שותף

סעיף 29

הסכם שיתוף

סעיף 30

ניהול ושימוש

סעיף 31

זכותו של שותף יחיד

סעיף 32

נשיאת הוצאות

סעיף 33

תשלום בעד שימוש

סעיף 34

זכות השותף לעשות בחלקו

סעיף 35

הזכות לפירות

סעיף 36

קיזוז

סעיף 37

הזכות לתבוע פירוק השיתוף

סעיף 38

פירוק על פי הסכם או צו בית המשפט

סעיף 39

פירוק דרך חלוקה

סעיף 40

פירוק דרך מכירה

סעיף 40א

דירת מגורים של  בני זוג

סעיף 41

פירוק במקרים מיוחדים

סעיף 42

פירוק דרך הפיכה לבית משותף

סעיף 43

משאלות השותפים

סעיף 44

ניהול ושימוש עד לפירוק

סעיף 45

שיתוף בזכויות אחרות

סעיף 46

פירוק השיתוף בשל הקמת מחוברים שלא כדין

סעיף 47

פירוק השיתוף דרך חלוקה

סעיף 48

פירוק השיתוף דרך מכירה

סעיף 49

בעלות ושימוש

סעיף 50

פירות שנשרו לתחום אחר

סעיף 51

צמחים הגדלים סמוך למיצר

פרק ו': בתים משותפים

סעיף 52

הגדרות

סעיף 53

תחולת דיני מקרקעין

סעיף 54

בעלות נפרדת בדירות

סעיף 55

חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירות

סעיף 56

אי תחולת פרק ה'

סעיף 57

החלק ברכוש המשותף

סעיף 58

נשיאת הוצאות

סעיף 59

בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים

סעיף 59א

התקנת דוד שמש

סעיף 59ב

הינתקות ממערכת חימום מרכזית

סעיף 59ג

התאמות לאדם עם מוגבלות

סעיף 59ד

החלפת ספק גז

סעיף 59ה

מיתקני גז

סעיף 59ו

התקנת מעלית

סעיף 59ז

הפעלת מעלית כמעלית שבת

סעיף 59ח

תאורה בשבת ובמועד

סעיף 60

בית משותף שנהרס

סעיף 61

תקנון

סעיף 62

תקנון מוסכם

סעיף 63

תקנון שנערך על ידי יחיד

סעיף 64

התקנון המצוי

סעיף 65

נציגות הבית המשותף

סעיף 66

הנציגות הראשונה

סעיף 67

הנוהל באין נציגות

סעיף 68

השכר לנציגות

סעיף 69

הנציגות   מורשה של בעלי הדירות

סעיף 70

אסיפה כללית

סעיף 71

החלטות בעלי הדירות

סעיף 71א

הגדרות

סעיף 71ב

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה

סעיף 71ג

הגשת תביעה למפקח

סעיף 71ד

תחולה

סעיף 72

סמכות להכריע בסכסוכים

סעיף 73

הזכות לתבוע בסכסוך

סעיף 74

סמכויות המפקח

סעיף 75

דיון בסכסוך

סעיף 76

אכיפתם של החלטות וצווים

סעיף 77

ערעור

פרק ו':1 בתים שאינם רשומים כבתים משותפים

סעיף 77א

הגדרות

סעיף 77ב

תחולת הוראות של פרק ו'

סעיף 77ג

תקנון

סעיף 77ד

הנציגות הראשונה

סעיף 77ה

הנוהל באין נציגות

סעיף 77ו

דין בית שנרשם

פרק ז': זכויות במקרקעי הזולת

סעיף 78

שכירות של חלק מסויים של מקרקעין

סעיף 79

דינה של שכירות קצרה

סעיף 80

שכירות קצרה נוגדת

סעיף 81

שיעבוד שכירות במשכנתה או בזיקת הנאה

סעיף 82

ללא כותרת

סעיף 83

השאלה

סעיף 84

דיני השכירות וחוקי הגנת הדייר

סעיף 85

זכות הממשכן במקרקעין הממושכנים

סעיף 86

דרגה שנתפנתה

סעיף 87

העברת המשכנתה

סעיף 88

פדיון המשכנתה לפני המועד לקיום החוב

סעיף 89

הפקדת הפרעון בלשכה

סעיף 90

מימוש המשכנתה

סעיף 91

תחולת חוק המשכון

סעיף 92

הזכאים

סעיף 93

צורות הזיקה

סעיף 94

זיקה מכוח שנים

סעיף 95

העברת הזיקה

סעיף 96

תקופת הזיקה ותנאיה

סעיף 97

חלוקת המקרקעין

סעיף 98

זיקה בין מקרקעי בעל אחד

סעיף 99

זכות קדימה על פי הסכם

סעיף 100

זכות קדימה בין יורשים

סעיף 101

זכות קדימה בין בני זוג

סעיף 102

רכישה על פי זכות קדימה

סעיף 103

העברת המקרקעין

סעיף 104

אי תחולה על מתנות

סעיף 105

אי רישום העברות

סעיף 106

זכות קדימה לגבי חכירה לדורות

פרק ח': מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד

סעיף 107

הגדרות

סעיף 108

מקרקעין תת ימיים

סעיף 109

רישום של מקרקעי יעוד

סעיף 110

הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

סעיף 111

איסור עסקאות במקרקעי יעוד

סעיף 112

אי תחולה

סעיף 113

התיישנות

סעיף 114

שמירת דינים

פרק ט': המרשם

סעיף 115

לשכת רישום

סעיף 116

רשמים

סעיף 117

מפקחים

סעיף 118

הממונה על המרשם

סעיף 119

פרסום ברשומות

סעיף 120

סמכויות חקירה

סעיף 121

ערר לממונה

סעיף 122

ערעור לבית המשפט

סעיף 123

הפנקסים

סעיף 124

עיון בפנקסים

סעיף 125

כוח ההוכחה של רישום

סעיף 126

הערת אזהרה

סעיף 127

תוצאות של הערת אזהרה

סעיף 128

הערה על צורך בהסכמה

סעיף 129

הערה על הגבלת כשרות

סעיף 130

הערה על פי  צו בית משפט

סעיף 131

תוצאה של רישום הערה

סעיף 132

מחיקת הערה

סעיף 133

הערות אחרות

סעיף 134

זכות לרישום ראשון

סעיף 135

זכות לחידוש רישום

סעיף 135א

תיקון רישום שטח או גבולות

סעיף 136

פרסום והתנגדות

סעיף 137

ההחלטה בבקשת רישום או חידוש

סעיף 138

רישום של מקרקעין ללא בעלים

סעיף 139

כוחו של הרישום

סעיף 140

הגבלת תחולה

סעיף 141

פנקס בתים משותפים

סעיף 142

בית הראוי להירשם בפנקס

סעיף 143

צו רישום

סעיף 144

רישום שכירות וזכויות אחרות

סעיף 145

תיקון צו רישום

סעיף 146

ביטול רישומו של בית משותף

סעיף 147

הרישום החדש בפנקסים

סעיף 148

רישום שכירות וזכויות אחרות

סעיף 149

סמכות של שר המשפטים

סעיף 150

שיעורי אגרה לפי שווי

סעיף 151

תשלום אגרה כתנאי לרישום

פרק י': שונות

סעיף 152

ביטול סיווג

סעיף 153

מקרקעין מסוג "מירי"

סעיף 154

מקרקעין מסוג "מתרוכה"

סעיף 155

מקרקעין מסוג "מואת"

סעיף 156

שמירת זכויות

סעיף 157

מחוברים שנרשמו בנפרד מן הקרקע

סעיף 157א

הגבלת משך תקפו של עיקול ומחיקתו

סעיף 158

ביטולים

סעיף 159

אי תחולת הוראות מסויימות

סעיף 160

עצמאות החוק

סעיף 161

שלילת זכויות שביושר

סעיף 162

שמירת דינים

סעיף 163

תחולה

סעיף 164

תיקון פקודת הפרשנות

סעיף 165

תיקון פקודת הנזיקין

סעיף 166

הוראות מעבר

סעיף 167

קיום מינויים, רישומים וכו'

סעיף 168

ביצוע ותקנות

סעיף 169

תחילה

 

 

קרא על נדל"ן ומקרקעין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner