עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
חברת משלח יד זרה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חברת משלח יד זרה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

5. חברת משלח יד זרה

סעיף 5(1) לפקודה, טרם תיקון 132, קבע בין היתר, כי יראו את מקום הפקת הכנסה ממשלח יד בחו"ל כהכנסה שמופקת בישראל אם מדובר באותו משלח יד בו הוא עוסק בדרך כלל בישראל. לאחר התיקון יהיה תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו ממשלח יד בין אם הופקו בישראל ובין אם לאו וללא חשיבות לסוג משלח היד, כפי שצוין בסעיף 2 לעיל.

לאור האמור לעיל, קיים החשש לתכנון המס הבא כדי להימנע מתשלום מס על הכנסה ממשלח יד בחו"ל: הנישום יקים חברה בחו"ל אשר באמצעותה יבצע את פעילותו ממשלח יד. החברה לא תהיה חייבת במס בישראל (אם לא יחול עליה מבחן ה"שליטה וניהול מישראל") והמס יחוייב בישראל רק אם הנישום יקבל דיבידנד מהחברה ובשיעור מס מופחת (שיעור מס של 25% על דיבידנד במקום שיעור מס שולי על הכנסתו ממשלח יד).

סעיף 5(5) הוסף לפקודה בכדי למנוע את תכנון המס הנ"ל. עפ"י הסעיף, הכנסה שהפיקה "חברת משלח יד זרה" הנובעת מפעילותו של בעל השליטה בה (או מפעילות קרובו) ב"משלח יד מיוחד", יראוה כהכנסה שהופקה בישראל ע"י חברה שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל. מכאן שהכנסת החברה ממשלח היד המיוחד כשהיא מוכפלת בשיעור זכותם של בעלי המניות תושבי ישראל (או תושבי האזור) ברווחי החברה תהיה חייבת במס חברות בישראל. במקביל, יינתן זיכוי בגין מס זר ששולם למדינה מושבה של חברת משלח היד הזרה.

"חברת משלח יד זרה" הוגדרה:

חברת מעטים לפי סעיף 76(א) לפקודה.

מוחזקת, במישרין או בעקיפין, בשיעור 75% או יותר על ידי יחידים תושבי ישראל (או אזרחי ישראל תושבי האזור).

מרבית בעלי השליטה א קרוביהם עוסקים ב"משלח יד מיוחד" עבור החברה , בעצמם או באמצעות קרוב או באמצעות חברה בשליטתם.

מרבית הכנסותיה או רווחיה נובעים מ"משלח יד מיוחד".

שר האוצר יקבע בחקיקת משנה רשימה של מקצועות שיהוו "משלח יד מיוחד" לעניין סעיף זה. רשימה זו תכלול, בין השאר, בעלי מקצוע חופשיים כמשמעותם בתוספת ה' להוראות ניהול ספרים, רופאים, מתווכים, מרצים, מורים, עורכי דין, עיתונאים, צלמים, מנהלי חברות וכו'.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: מיסוי ישראלים ב"חברה נשלטת זרה"

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner