עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מיסוי ב"חברה נשלטת זרה"

מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

המעבר למיסוי על בסיס פרסונלי נועד לכלול בבסיס המס של תושבי ישראל גם את הכנסותיהם מנכסים בחו"ל על ידי חברה בשליטתו שהיא תושבת חוץ. התיקון הוסיף את סעיף 75ב לפקודה, הקובע כי תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברה תושבת חוץ, שמרבית הכנסותיה או רווחיה בשנת המס הם פסיביים, או שמקורם בהכנסות פסיביות, יחויב במס על חלקו היחסי מהם כאילו חולקו לו כדיבידנד. בסעיף הוראות המיישמות כללים הידועים ככללי Controlled Foreign Corporation, הנהוגים כיום במדינות העולם המפותחות. ראוי לציין כי בניגוד לחברת משלח יד זרה שם החברה עצמה חייבת במס על הכנסותיה ממשלח יד מיוחד, הרי שבחברה נשלטת זרה בעל השליטה הוא החייב במס על דיבידנד רעיוני "שחולק" לו מההכנסות הפסיביות.

חברה נשלטת זרה היא -

חברה שאינה נסחרת בבורסה.

רוב הכנסותיה או רווחיה נובעים מהכנסות פסיביות.

שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%.

למעלה מ- 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, על ידי תושבי ישראל.

הכנסות פסיביות, לעניין סעיף זה, הוגדרו כהכנסות מריבית, מדיבידנד, מתמלוגים, מדמי שכירות, מרווח הון וכל הכנסה שמקורה באחד מהם. יודגש כי הכנסות פסיביות לא יכללו הכנסות מעסק או משלח יד.

הסעיף חל גם במקרה של שרשרת חברות שהינן חברות נשלטות זרות. במקרה זה, יועבר לבעל השליטה חלקו היחסי ברווחי כל אחת מהחברות בשרשרת החברות. במקרה ובשרשרת החברות נמצאת חברה עסקית, הרי שבמידה ועיקר ההכנסות או הרווחים בחלק השרשרת המתחיל מהחברה העסקית הם הכנסות או רווחים פסיביים, הם ייוחסו כדיבידנד לבעל השליטה (לפי חלקו היחסי). מכיוון שמחייבים את בעל השליטה במס על הכנסה רעיונית מדיבידנד, יש בסעיף הוראת זיכוי בגין מס שמנוכה עפ"י דין במקור בשל דיבידנד במדינת החוץ (זיכוי רעיוני על מס זר).  בעת חלוקת הדיבידנד בפועל יינתן זיכוי בגובה המס ששילם בשלב החיוב הרעיוני. בעת מכירת המניות , יינתן זיכוי מהמס החל במכירה בסכום המס על הרווחים שלא שולמו ושעד מועד המכירה טרם חולקו כדיבידנד. בנוסף, קיימות בסעיף הוראות נוספות בעניין אחזקות קרובים, שיתוף פעולה, דיווחים ועד.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner