עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
הקלה במס רכישה להורים של ילד נכה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקלה במס רכישה
להורים של ילד נכה

 

 

הקלה במס רכישה להורים של ילד נכה

החלטת היועץ המשפטי של רשות המיסים
לעניין הקלה במס רכישה להורים של ילד נכה.

לאחרונה נתרבו פניות של נישומים בנוגע לשאלה, האם הורים שרכשו דירת מגורים, כשהרכישה בוצעה לצרכיו של ילדם הקטין והנכה, זכאים להקלה במס רכישה לפי תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח,מכירה ורכישה)(מס רכישה), תשל"ה-1974 (להלן:התקנות).

לכאורה, במקרים אלו ההורים-הרוכשים אינם זכאים להקלה, שכן הם רוכשי דירת המגורים ולא ילדם הנכה.

עם זאת,הננו סבורים שתכלית התקנה הינה תכלית סוציאלית, כלומר, דאגה לרווחתו של הנכה וסיפוק צרכיו המיוחדים. לפיכך, הפרשנות הראויה לתקנה היא החלתה גם בנסיבות של הנכה לאור סוג מוגבלותו והדיור שהתגורר בו הקטין קודם לכן.

לפי פרשנות זו, ההקלה הניתנת ברכישה כאמור ע"י ההורים תיוחס לנכה עצמו ויחשב כניצול ההקלה על ידו, כך, שהקטין הנכה יוכל לנצל עוד הקלה אחת בלבד על פי תקנה 11(א).

לאור העובדה שבשל הרכישה ע"י הקטין הם מבקשים לנצל הקלה המגיעה לקטין (מהשתיים המגיעות לו עפ"י התקנה), לא תינתן ההקלה כאמור ברכישה ע"י ההורים אלא לאחר שההורים פנו לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין וקיבלו אישור לניצול ההקלה של הקטין, וזאת לפי סעיף 20 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

יובהר, כי בהתאם להודעת האפוטרופוס הכללי, בתפקידו כבא כוח היועמ"ש לממשלה, המשיב בבקשות עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 יגיב בכל בקשה למתן הקלה מתשלום מס רכישה להורים לקטין נכה, בכל מקרה לפי נסיבותיו, לאחר שישקול את טובת הקטין.

אישור בית המשפט הנדרש יתייחס לנסיבות המקרה ובמיוחד לשתי הנקודות הבאות :

א. אישור לגבי ניצול ההקלה הניתנת לקטין הנכה, כאמור לעיל, כך שתיוותר בידי הקטין הזכות להקלה נוספת אחת בלבד ברכישת דירת מגורים על ידו כאמור בתקנה 11(א).

ב. אישור לגבי ההכרח במעבר המשפחה לדירה הנרכשת בשל צרכי הילד הנכה לאור סוג מוגבלותו ולאור הדיוור שהתגורר בו הקטין קודם לכן.

לאחר קבלת פסק הדין המאשר את שתי הנקודות לעיל, ניתן יהיה להעניק לרוכשים את ההקלה שבסעיף 11(א) לתקנות.

זוהי החלטה שפורסמה על ידי היועץ המשפטי של רשות המיסים במסגרת הודעות הנשלחות לחברי לשכת רואי החשבון

 

ראה עוד על מס רכישה ועל מס שבח מקרקעין

ראה הסבר בנושא הקלה במס רכישה להורים של ילד נכה

ראה גם על הקלה במס רכישה לנכה, נפע וקרובי משפחה של חיילים שנספו במערכה

וגם הסבר מקיף על הקלה במס רכישה בקבלת דירה מתנה מקרוב משפחה

וראה רשימת המקרים הזכאים להקלה ופטור ממס רכישה

ראה גם בנושא מקרקעין

עסקת קומבינציה | רישום בית משותף | רכישת דירה חדשה מקבלן | הערת אזהרה | מס שבח | מיסוי מקרקעין

 

קרא עוד על הורים של ילד נכה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner