עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> פטור ממס שבח >>
מיסוי מקרקעין מס שבח אגב גירושין

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

פטור מצינון למקבל דירה מתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

מכירת זכויות בניה ליזם

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

החלפת דירה חדשה

מס שבח מקרקעין

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

פטור מתשלומי איזון בין דיירים

דיירים שמרחיבים דירתם לאחרים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

למכור את כל הזכויות בדירה

הגשת בקשה מפורשת לפטור

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

מס שבח - טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מתי לא לקבל נכס
פטור ממס שבח אגב גירושין

דוגמה למצב בו לא כדאי לבן זוג לקבל נכס מקרקעין ללא מס במהלך גירושין

 

 

מיסוי מקרקעין מס שבח אגב גירושין

דוגמה למצב בו לא כדאי לבן זוג לקבל נכס מקרקעין ללא מס במהלך גירושין

בני זוג קנו במהלך נישואיהם חנות ב-100,000$. לכשהתגרשו 10 שנים מאוחר יותר נאמד שוויה של החנות ב-300,000$. הבעל הציע לאשה לרכוש ממנה את חלקה בחנות תמורת מחצית מערכה דהיום, היינו תמורת 150,000$. העברת הזכויות בחנות מן האשה אל בעלה במהלך גירושין פטורה על פי סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה).

לאחר שנה, מוכר הבעל את החנות תמורת 320,000$. לכאורה, עסקה יפה, ואולם שלטונות מיסוי מקרקעין מחשבים את יום הרכישה 11 שנים קודם לכן, בשעה שהחנות נרכשה על ידי הזוג, וסכום הרכישה יחושב לפי אותם 100,000$ ששילמו בני הזוג בשעתו. לא יועילו טענות הבעל כי השקיע בחנות לצורך רכישתה 150,000$ נוספים. מיסוי מקרקעין יחשבו את השבח של אותן 11 שנים כ-320,000 (סכום המכירה על ידי הבעל) פחות 100,000$ (סכום הרכישה על ידי בני הזוג) = 220,000$.

כמובן שהבעל ישלם לבדו את כל סכום המס הנדרש על ידי מיסוי מקרקעין, ויוותר בידיו סכום הקטן בהרבה מהסכום שקיבלה ממנו האשה, בעוד שהאשה קיבלה את חלקה מאת הבעל, נטו, נקי ממס.

ראה הסבר מקיף על פטור ממס שבח בשעת העברת מקרקעין בין בני זוג אגב גירושין >

 

קרא על מתנה לקרוב משפחה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner